« Łuk 13:8 Ewangelia Łukasza 13:9 Łuk 13:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Owa wżdy uczyni owoc, a jeśli nie, na potym wytniesz ją.
2.WUJEK.1923A jeźliby dała owoc: a jeźli nie, napotem ją wytniesz.
3.RAKOW.NTI jeślićby uczyniła owoc, zaniechasz; a jeśli nie, napotym wytniesz ją.
4.GDAŃSKA.1881Owa snać przyniesie owoc, a jeźli nie, potem je wytniesz.
5.GDAŃSKA.2017Może wyda owoc, a jeśli nie, wtedy je zetniesz.
6.SZCZEPAŃSKIczy też nie zrodzi owocu <w przyszłości>? - a jeśli nie, to {w przyszłości} je wytniesz.
7.MARIAWICIa może wyda owoc, a jeśliby nie, potem ją wytniesz.
8.BIESZK.ŁUK.1931Może w roku przyszłym rodzić będzie, a jeśli nie, to możesz ją wówczas wyciąć”.
9.GRZYM1936może tym razem owoc przyniesie, w przeciwnym razie potem ją wytniesz!
10.DĄBR.WUL.1973czy też nie wydałoby owocu, a jeśli nie, wytniesz je później.
11.DĄBR.GR.1961a może jeszcze wyda owoc, a jeśli znowu nie – to je wytniesz.
12.TYSIĄCL.WYD5i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć.
13.BRYTYJKAMoże wyda owoc w przyszłości; jeśli zaś nie, wytniesz je.
14.POZNAŃSKAmoże na przyszły rok zaowocuje - a jeśli nie, to je wytniesz.
15.WARSZ.PRASKAMoże wyda owoc, a jeśli nie, to wtedy ją wytniesz.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Może przyniesie owoc; a jeśli nie wtedy ją wytniesz.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITmoże wyda owoc w przyszłym roku, a jeśli nie wyda - wytniesz je.
18.TOR.PRZ.Może potem przyniesie owoc; a jeśli nie, wytniesz je w przyszłości.”