« Łuk 19:20 Ewangelia Łukasza 19:21 Łuk 19:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bałem się bo ciebie żeś człowiek srogi, biorący gdzieś nie położył, i żnący gdzieś nie siał.
2.WUJEK.1923Bom się bał ciebie, żeś jest człowiek srogi: bierzesz, czegoś nie położył, a żniesz, czegoś nie siał.
3.RAKOW.NTBom się ciebie bał, że człowiek srogi jesteś; bierzesz czegoś nie położył, i żniesz czegoś nie siał.
4.GDAŃSKA.1881Bom się ciebie bał, żeś jest człowiek srogi; bierzesz, czegoś nie położył, a żniesz, czegoś nie siał.
5.GDAŃSKA.2017Bałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś.
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem obawiałem się ciebie, gdyż jesteś człowiekiem srogim: bierzesz, czego nie złożyłeś, a żniesz, czegoś nie posiał.
7.MARIAWICIbom się bał ciebie, ponieważeś człowiek srogi, bierzesz czegoś nie położył, i żniesz czegoś nie siał.
8.BIESZK.ŁUK.1931Albowiem bałem się ciebie, bo jesteś pan twardy. Odbierasz, czegoś nie wpłacił i żniesz, czegoś nie siał.
9.GRZYM1936Bałem się bowiem ciebie, iżeś człowiek twardy: bierzesz, czegoś nie kładł, i żniesz, czegoś nie siał.
10.DĄBR.WUL.1973bałem się bowiem ciebie, żeś jest człowiek srogi: bierzesz, czegoś nie położył, i żniesz, czegoś nie posiał.
11.DĄBR.GR.1961bałem się bowiem ciebie, ponieważ jesteś człowiek srogi: bierzesz, czegoś nie położył, i żniesz, czegoś nie posiał.
12.TYSIĄCL.WYD5Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: bierzesz, czegoś nie położył, i żniesz, czegoś nie posiał.
13.BRYTYJKABałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym; bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś.
14.POZNAŃSKAbo bałem się ciebie, ponieważ jesteś srogim człowiekiem: bierzesz, czegoś nie położył, i zbierasz, czegoś nie posiał. -
15.WARSZ.PRASKABałem się ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: bierzesz stamtąd, gdzie nie położyłeś, i zbierasz tam, gdzie nie zasiałeś.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ponieważ się ciebie obawiałem; bo jesteś człowiekiem surowym usuwasz, czego nie postawiłeś oraz żniesz, czego nie siałeś.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż bałem się ciebie. Wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, że bierzesz, czego nie odłożyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś.
18.TOR.PRZ.Bałem się bowiem ciebie, gdyż jesteś człowiekiem srogim; że podnosisz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie zasiałeś.