« Łuk 19:8 Ewangelia Łukasza 19:9 Łuk 19:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak k niemu Jesus, iż dzisia zbawienie domowi temu stało się, wedle tego, iż i ten synem Awrahamowym jest.
2.WUJEK.1923Rzekł Jezus do niego: Iż się dzisiaj zbawienie stało temu domowi dlatego, że i on jest synem Abrahamowym.
3.RAKOW.NTI rzekł do niego Jezus: Iż się dzisia zbawienie domowi temu sstało, przetoż i on Synem Abrahamowym jest.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu Jezus: Dziś się stało zbawienie domowi temu, dlatego że i on jest synem Abrahamowym.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział Jezus do niego: Dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.
6.SZCZEPAŃSKIJezus <zaś> rzekł do niego: Dziś na dom ten spłynęło zbawienie, bo i on {jest} potomkiem Abrahama.
7.MARIAWICIRzekł Jezus do niego: Że się dziś zbawienie stało temu domowi, przeto że i on jest synem Abrahamowym.
8.BIESZK.ŁUK.1931I rzekł Jezus, obróciwszy się ku niemu: „Dzisiaj dom ten dostąpił łaski, bo i jego gospodarz jest synem Abrahama.
9.GRZYM1936Jezus odpowiedział: Dzisiaj zbawienie zstąpiło na ten dom, bo i on jest synem Abrahama.
10.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu Jezus: Dzisiaj domowi temu stało się zbawienie, gdyż i on jest synem Abrahama.
11.DĄBR.GR.1961Rzekł mu tedy Jezus: Dzisiaj domowi temu stało się zbawienie, gdyż i on jest synem Abrahama.
12.TYSIĄCL.WYD5Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.
13.BRYTYJKAA Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym.
14.POZNAŃSKAA Jezus rzekł do niego: - Zbawienie weszło dzisiaj do tego domu, bo i ten człowiek jest synem Abrahama.
15.WARSZ.PRASKAA Jezus rzekł mu na to: Dziś dokonało się zbawienie dla tego domu, gdyż i on jest potomkiem Abrahama.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus powiedział do niego: Dzisiaj dokonało się zbawienie tej rodzinie; ponieważ on także jest synem Abrahama.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus zaś odpowiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama.
18.TOR.PRZ.A Jezus powiedział mu: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, dlatego że i on jest synem Abrahama.