« Psal 55:9 Księga Psalmów 55:10 Psal 55:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:10a) We dnie i w nocy ogarnie je na mury jego lichota a robota pośrzod jego
2.PS.PUŁAWSKI(54:10a) We dnie i w nocy ogarnie ją na mury jej złość a robota pośrzod jej
3.WUJEK.1923(55:11a) We dnie i w nocy obtoczy je po murach jego nieprawość: a obciążenie wpośród jego,
4.GDAŃSKA.1881(55:11) We dnie i w nocy otaczają ich po murach jego, a złość i przewrotność jest w pośrodku jego.
5.GDAŃSKA.2017Dniem i nocą krążą wokoło po jego murach, a wewnątrz niego zło i ucisk.
6.GÖTZE.1937(55:11) Dniem i nocą chodzą wokół po murach; a bieda i utrudzenie są wewnątrz.
7.CYLKOW(55:11) Dzień i noc krążą po murach jego, a krzywda i bezprawie we wnętrzu jego.
8.KRUSZYŃSKI(55:11) We dnie i w nocy staczają je po murach jego, a grzech i bezprawie pośrodku jego.
9.ASZKENAZY (55:11) Dniem i nocą krążą one na jej murach, zaś nieprawość i trud bolesny w jej wnętrzu.
10.SZERUDA(55:11) We dnie i w nocy okrążają je na jego murach, a zło i nieszczęście jest w nim.
11.TYSIĄCL.WYD1(54:11) obchodzą je po murach w ciągu dnia i w nocy, a złość i ucisk są w pośrodku niego.
12.TYSIĄCL.WYD5(55:11) W dzień i w noc krążą po jego murach, a złość i ucisk są w jego środku.
13.BRYTYJKA(55:11) Dniem i nocą obchodzą je po jego murach, A jest w nim niegodziwość i ucisk.
14.POZNAŃSKA(55:11) Dniem i nocą krążą po jego murach, występek i ucisk w nim panują.
15.WARSZ.PRASKA(55:11) Jego mury obchodzą we dnie i w nocy, a ono stale pełne nieszczęść i ucisku.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:11) Dzień i noc krążą po jego murach, a krzywda i bezprawie w jego wnętrzu.
17.EIB.BIBLIA.2016(55:11) Za dnia i nocą obchodzą jego mury, W środku zaś troska i znój;