« Psal 55:17 Księga Psalmów 55:18 Psal 55:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:20) Odkupi w pokoju duszę moję od tych, jiż sie bliżą ku mnie, bo miedzy wielmi bywal❬i❭ se mną.
2.PS.PUŁAWSKI(54:20) Odkupi w pokoju duszę moję od tych, jiż sie bliżą ku mnie, bo miedzy wielim bywal❬i❭ se mną.
3.WUJEK.1923(55:19) Odkupi w pokoju duszę moję od tych, którzy mi się sprzeciwiają; albowiem między wielą byli zemną.
4.GDAŃSKA.1881(55:19) Odkupi duszę moję, abym był w pokoju od wojny przeciwko mnie; bo ich wiele było przy mnie.
5.GDAŃSKA.2017Odkupił moją duszę, abym miał spokój od walki, jaką ze mną toczyli, bo wielu ich było przy mnie.
6.GÖTZE.1937(55:19) Ocali duszę moją i sprawi jej pokój od tych, którzy przeciwko mnie walczą; bo ich wielu jest przeciwko mnie.
7.CYLKOW(55:19) Wybawił szczęśliwie duszę mą z boju, choć tłumnie stanęli przeciwko mnie.
8.KRUSZYŃSKI(55:19) Odkupi w pokoju duszę mą, gdy zbliżać się będą do mnie, ponieważ wielu ich było przy mnie.
9.ASZKENAZY (55:19) Wybawi w pokoju mą duszę od walki, którą staczam, jakoże w przeważającej sile byli - wraz ze mną!
10.SZERUDA(55:19) Wybawi, duszę moją obdarzy pokojem od napastników, chociaż wieiu ich jest przeciwko mnie.
11.TYSIĄCL.WYD1(54:19) Da pokój — duszę moją wyzwoli od tych, co na mnie nastają: bo wielu mam przeciwników.
12.TYSIĄCL.WYD5(55:19) Ześle pokój - ocali moje życie od tych, co na mnie nastają, bo wielu mam przeciwników.
13.BRYTYJKA(55:19) Wybawi duszę moją, Obdarzy pokojem od napastników, Choć wielu ich jest przeciwko mnie.
14.POZNAŃSKA(55:19) Zapewni bezpieczeństwo memu życiu, gdy mnie wybawi od tych, którzy mnie napastują, choć bardzo wielu mam przeciwników.
15.WARSZ.PRASKA(55:19) Uwolni mnie i umieści w bezpiecznym miejscu, i będzie chronił przeciw tym, co na mnie nastają, choćby ich, wrogów moich, była wielka liczba.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:19) Szczęśliwie wybawił z boju moją duszę, choć tłumnie stanęli przeciw mnie.
17.EIB.BIBLIA.2016(55:19) On wykupi moją duszę, Wojnę zastąpi pokojem, Choć występowali przeciwko mnie w licznym gronie.