« Psal 55:21 Księga Psalmów 55:22 Psal 55:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:25) Rzuci na Gospodna pieczą twoję, a on cie odkarmi i nie da na wieki nieustawicstwa prawemu.
2.PS.PUŁAWSKI(54:25) Położ w Bodze pieczą twoję, a on cie odkarmi i nie da na wieki nieustawictwa sprawiedliwemu.
3.WUJEK.1923(55:23) Wrzuć na Pana staranie twoje, a on cię wychowa: nie dopuści na wieki zachwiania sprawiedliwego.
4.GDAŃSKA.1881(55:23) Wrzuć na Pana brzemię twoje, a on cię opatrzy, i nie dopuści, aby się na wieki zachwiać miał sprawiedliwy.
5.GDAŃSKA.2017Przerzuć swój ciężar na PANA, a on cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy.
6.GÖTZE.1937(55:23) Wrzuć na Pana brzemię swoje, a On pieczę o tobie mieć będzie i nigdy nie dopuści, ażeby zachwiał się sprawiedliwy.
7.CYLKOW(55:23) Porucz Bogu brzemię twoje, a On podźwignie cię, nie pozwoli nigdy zachwiać się sprawiedliwemu.
8.KRUSZYŃSKI(55:23) Włóż na Pana brzemię twoje, a On cię podtrzyma, mnie dopuści na wieki, aby się zachwiał sprawiedliwy.
9.ASZKENAZY (55:23) Zdaj to na Jehowę, pokrzepi cię, i On cię zaopatrzy, nie da przenigdy, aby się zachwiał sprawiedliwy.
10.SZERUDA(55:23) Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma! Nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy.
11.TYSIĄCL.WYD1(54:23) Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie ścierpi, by miał ciągle chwiać się sprawiedliwy.
12.TYSIĄCL.WYD5(55:23) Przerzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy.
13.BRYTYJKA(55:23) Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma! On nie dopuści, By na zawsze zachwiał się sprawiedliwy.
14.POZNAŃSKA(55:23) Zdaj swoje troski na Jahwe, a On cię podtrzyma; On nigdy nie dopuści do tego, by sprawiedliwy się zachwiał.
15.WARSZ.PRASKA(55:23) Ty zaś zdaj swoje troski na Pana, a będziesz podtrzymany, On nigdy nie pozwoli, by upadł sprawiedliwy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:23) Powierz WIEKUISTEMU twe brzemię, a On cię podźwignie; nigdy nie pozwoli, by zachwiał się sprawiedliwy.
17.EIB.BIBLIA.2016(55:23) Powierz PANU swój los, On ciebie podtrzyma, Nie dopuści, by sprawiedliwy upadł i nigdy nie powstał.