« Psal 55:6 Księga Psalmów 55:7 Psal 55:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(54:7) Owa oddalił jeśm sie bieżąc i bydlił jeśm na puszczy.
2.PS.PUŁAWSKI(54:7) Owa oddalił jeśm sie bieżąc i bydlił jeśm na puszczy.
3.WUJEK.1923(55:8) Oto oddaliłem się uciekając, i mieszkałem na pustyni.
4.GDAŃSKA.1881(55:8) Otobym daleko zaleciał, a mieszkałbym na puszczy. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Oto bym uleciał daleko i zamieszkał na pustyni. Sela.
6.GÖTZE.1937(55:8) Oto, dalekobym zaleciał i przebywałbym w pustyni; Sela.
7.CYLKOW(55:8) Oto oddaliłbym się lotem, osiadł na pustyni. - Sela.
8.KRUSZYŃSKI(55:8) Oto dalekobym odleciał i odpocząłbym na pustyni. - SELAh.
9.ASZKENAZY (55:8) Oto uleci; w dal tułacza, w pustyni zamieszkam. Selah.
10.SZERUDA(55:8) Oto uleciałbym daleko, zamieszkałbym na pustyni. Sela.
11.TYSIĄCL.WYD1(54:8) oto bym uszedł daleko, zamieszkał na pustyni. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD5(55:8) oto bym uszedł daleko, zamieszkał na pustyni. Sela.
13.BRYTYJKA(55:8) Oto uleciałbym daleko, Zamieszkałbym na pustyni. Sela.
14.POZNAŃSKA(55:8) Zaprawdę, umknąłbym daleko, zamieszkałbym na pustyni;
15.WARSZ.PRASKA(55:8) Odleciałbym daleko i na pustyni spędzałbym noce. [Pauza]
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(55:8) Bym się oto oddalił lotem i osiadł na pustyni. Sela.
17.EIB.BIBLIA.2016(55:8) Tak, uleciałbym daleko, Osiadł gdzieś na pustyni. Sela.