« Apok 21:11 Apokalipsa Jana 21:12 Apok 21:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Miało też mur wielki i wysoki, mający bron dwanaście, a na bronach aniołów dwanaście, i imiona popisane, które są dwanaście pokolenia synów Izraelowych.
2.WUJEK.1923A miało mur wielki i wysoki; mający bram dwanaście, a na bramach dwanaście Aniołów, i imiona napisane, które są imiona dwanaście pokolenia synów Izraelskich.
3.RAKOW.NTA miało mur wielki i wysoki; mające bran dwanaście, a na branach dwanaście Aniołów; i imiona napisane, które są onych dwunaście pokolenia synów Jzraelskich.
4.GDAŃSKA.1881I mające mur wielki i wysoki, mające bram dwanaście, a na onych bramach dwanaście Aniołów i imiona napisane, które są dwanaście pokoleń synów Izraelskich.
5.GDAŃSKA.2017Miało ono wielki i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.
6.JACZEWSKIMiasto to otaczał gruby i wysoki mur, w którym było dwanaście bram, strzeżonych przez dwunastu aniołów. Bramy te miały swoje nazwiska, a temi były nazwiska dwunastu pokoleń Izraelskich.
7.APOKALYPSIS.1905a ma mur wielki i wysoki i bram dwanaście, a na tych bramach dwunastu aniołów, i imiona napisane, które są, dwunastu pokoleń synów Izraela:
8.MARIAWICII miało mur wielki i wysoki, który miał bram dwanaście, a w bramach dwunastu Aniołów; i nadpisane imiona, a temi są imiona dwunastu pokoleń synów Izraelskich.
9.DĄBR.WUL.1973A miało mur wielki i wysoki o dwunastu bramach, a w bramach Aniołów dwunastu i wypisane imiona, które są nazwami dwunastu pokoleń synów izraelskich.
10.DĄBR.GR.1961Miało ono mur wielki i wysoki o dwunastu bramach, a w bramach Aniołów dwunastu i wypisane imiona, które są nazwami dwunastu pokoleń synów izraelskich.
11.TYSIĄCL.WYD5Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela.
12.BRYTYJKAMiało ono potężny i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich.
13.POZNAŃSKAMiało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, na bramach - dwunastu aniołów, i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.
14.WARSZ.PRASKAMiasto miało wielki i wysoki mur z dwunastu bramami i dwunastu aniołami w bramach. Były tam również wypisane imiona. Są to imiona dwunastu pokoleń Izraela.
15.KALETAmające mur wielki i wysoki, mający bram dwanaście, a na bramach aniołów dwanaście i imiona ich napisane, które są dwanaście pokoleń synów Izraelskich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz miała też wielki, wysoki mur oraz miała dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i napisane imiona, które są imionami dwunastu plemion synów Israela.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMiasto otoczone było wielkim, wysokim murem. W murze - dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów oraz wypisane imiona dwunastu plemion, synów Izraela.
18.TOR.PRZ.2023Ma ono także wielki i wysoki mur, mający dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wyryte imiona dwunastu pokoleń synów Izraela.