« Apok 21:26 Apokalipsa Jana 21:27 Apok 22:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie wnidzie do niego nic pospolitego, i brzydkość czyniącego, i fałsz, jedno popisani wksięgach żywotnych barankowych.
2.WUJEK.1923(21:28) Nie wnidzie do niego nic nieczystego, albo czyniącego obrzydłość i kłamstwo, jedno którzy są napisani w księgach żywota Barankowych.
3.RAKOW.NTI nie wnidzie do niego nic pospolitego, i czyniącego obrzydłość i kłamstwo; oprócz napisanych w księgach żywota Barankowych.
4.GDAŃSKA.1881I nie wnijdzie do niego nic nieczystego i czyniącego obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są napisani w księgach żywota Barankowych.
5.GDAŃSKA.2017I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka.
6.JACZEWSKIDo tego miasta nie wejdzie nic skalanego, ani obmierzłego, ani kłamliwego; ale ci się tu tylko znajdą, którzy będą zapisani w Barankowej księdze żywota.
7.APOKALYPSIS.1905A nie wejdzie do niego nic nieczystego i czyniącego obrzydliwość i kłamstwo, jak tylko zapisani w księdze żywota baranka.
8.MARIAWICINie wnijdzie do niego nic nieczystego albo czyniącego obrzydłość i kłamstwo, jedno ci, którzy są zapisani w księgach żywota Barankowych.
9.DĄBR.WUL.1973Nic nieczystego nie wnijdzie do niego albo wzbudzającego odrazę lub kłamstwo, jeno ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.
10.DĄBR.GR.1961Nic nieczystego nie wejdzie do niego, albo wzbudzającego odrazę lub kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.
11.TYSIĄCL.WYD5A nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.
12.BRYTYJKAI nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.
13.POZNAŃSKAA nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co czyni ohydne rzeczy i popełnia kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.
14.WARSZ.PRASKANie będzie zaś doń miało dostępu nic nieczystego, będzie zamknięte dla każdego, kto dopuszcza się występku i kłamstwa. Wejdą doń tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka.
15.KALETAI nie wejdzie do niego nic nieczystego i czyniącego jakoby obrzydliwość i kłamstwo, tylko [ci, którzy] są_napisani w księdze żywota niebieskiej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie wejdzie do niego żadne skalane, wywołujące odrazę i kłamstwo, tylko zapisani w Zwoju Życia Baranka.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w Zwoju życia Baranka.
18.TOR.PRZ.2023I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia Baranka.