« 3Moj 1:17 3 Księga Mojżeszowa 2:1 3Moj 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dusza, gdy przyniesie obiatę ofiary Panu: biała mąka będzie ofiara jéj: i naleje na nię oliwy, i włoży kadzidła.
2.GDAŃSKA.1881Gdyby też kto ofiarować chciał dar ofiary śniednej Panu, pszenna mąka będzie ofiara jego; i poleje ją oliwą, i nakładzie na nią kadzidła.
3.GDAŃSKA.2017Gdy ktoś zechce złożyć PANU ofiarę pokarmową, niech jego ofiara będzie z mąki pszennej. Niech poleje ją oliwą i położy na niej kadzidła.
4.CYLKOWA gdyby kto chciał przynieść ofiarę śniedną Wiekuistemu, - przednia mąka niechaj będzie ofiarą jego; i poleje ją oliwą, i nałoży na nią kadzidła, -
5.KRUSZYŃSKIKtokolwiek chce złożyć Panu dar ofiary, niech będzie jego ofiarą pszenna mąka; wleje na nią oliwy i doda do niej kadzidła.
6.MIESESJeżeli osoba zechce złożyć ofiarę śniedną dla Wiekuistego, – tedy niech z mąki przedniej ofiara będzie jej; niech polewa ją oliwą i nakłada na nią kadzidła,
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś chce złożyć w darze dla Pana ofiarę pokarmową, niech złoży w darze najczystszą mąkę. Poleje ją oliwą i doda do niej kadzidła.
8.BRYTYJKAJeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, to niechaj ofiarą jego będzie przednia mąka; niechaj poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidła.
9.POZNAŃSKAJeśli ktoś chce złożyć w darze ofiarę z pokarmów dla Jahwe, niech to będzie dar z przedniej mąki. Poleje ją oliwą [i doda] kadzidła,
10.WARSZ.PRASKAJeśli ktoś składa tak zwaną ofiarę suchą, niech weźmie najczystszej mąki, poleje ją oliwą i doda trochę kadzidła.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdyby ktoś chciał przynieść WIEKUISTEMU ofiarę z pokarmów, niech jego ofiarą będzie przednia mąka. Poleje ją oliwą, nałoży na nią kadzidła
12.EIB.BIBLIA.2016Jeśli ktoś chce złożyć PANU ofiarę z pokarmów, to niech jego ofiarą będzie najlepsza mąka. Niech ją poleje oliwą, położy na niej kadzidło