« 3Moj 2:10 3 Księga Mojżeszowa 2:11 3Moj 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszelka obiata, którą ofiarują Panu, bez kwasu czyniona będzie, i bynajmniej kwasu ani miodu nie będą palić na ofierze Panu.
2.GDAŃSKA.1881Wszelka ofiara śniedna, którą ofiarować będziecie Panu, bez kwasu będzie; bo żadnego kwasu i żadnego miodu nie będziecie zapalać na ofiarę ognistą Panu.
3.GDAŃSKA.2017Żadna ofiara pokarmowa, jaką będziecie składać PANU, nie będzie przygotowywana z zakwasem, bo żadnego zakwasu ani żadnego miodu nie będziecie spalać na ofiarę ogniową dla PANA.
4.CYLKOWŻadna ofiara śniedna, którą przynosić będziecie Wiekuistemu, niechaj przyrządzaną nie będzie z kiszonego, gdyż żadnego zakisu i żadnego miodu nie puścicie z dymem jako ofiarę ogniową Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKIWszelka ofiara, którą złożycie Bogu, będzie przygotowana bez kwasu, albowiem nic z tego, co jest kwasem, albo miodem, nie spalicie ogniem dla Pana.
6.MIESESOfiara śniedna żadna, którą składać będziecie Wiekuistemu, niech nie będzie przyrządzana na kiszonem, albowiem z żadnego zakisu, ani też z żadnego miodu nie śmiejcie puszczać z dymem ofiary ogniowej dla Wiekuistego.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie będziecie składać na ofiarę pokarmową dla Pana nic kwaszonego. Albowiem ciasta zakwaszonego ani miodu nie będziecie zamieniać w dym dla Pana, jako ofiary spalanej.
8.BRYTYJKAŻadna ofiara z pokarmów, którą składać będziecie Panu, nie może być przyrządzana na kwasie; gdyż nic kwaszonego ani miodu nie możecie składać na ofiarę ogniową dla Pana.
9.POZNAŃSKANie wolno wam składać w ofierze dla Jahwe niczego kwaszonego: ani kwaśnego zaczynu, ani nawet miodu nie puścicie nigdy z dymem jako ofiary z pokarmów spalanej dla Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAWszystkie ofiary z pokarmów, składane przez was dla Jahwe, powinny być przygotowane bez użycia kwasu, gdyż nie wolno wam spalać w ofierze na cześć Jahwe niczego, co by zawierało kwas albo miód.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech żadna ofiara z pokarmów, którą będziecie przynosić WIEKUISTEMU, nie będzie przyrządzana z kwaszonego; jako ofiarę ogniową WIEKUISTEMU nie puścicie z dymem żadnego zakwasu oraz żadnego miodu.
12.EIB.BIBLIA.2016Żadnej ofiary z pokarmów, którą będziecie składać PANU, nie wolno zarabiać z zakwasem, gdyż niczego, co zakwaszone, ani miodu, nie będziecie spalać jako wdzięcznego daru dla PANA.