« 3Moj 2:11 3 Księga Mojżeszowa 2:12 3Moj 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pierwociny tylko tych rzeczy będziecie ofiarować i dary: ale na ołtarz nie włożą ich na wonność wdzięczności.
2.GDAŃSKA.1881Tylko w ofiarach pierwiastek ofiarować to będziecie Panu; ale na ołtarz nie będziecie ich kłaść ku wdzięcznej wonności.
3.GDAŃSKA.2017Możecie je składać PANU jako ofiarę pierwocin, ale nie będziecie ich kłaść na ołtarzu na miłą woń.
4.CYLKOWW ofierze pierwocin przynosić to możecie Wiekuistemu, ale na ofiarnicę nie wejdą, jako woń przyjemna.
5.KRUSZYŃSKIDar pierwocin ofiarujecie ranu, lecz nie położycie na ołtarzu na wonność przyjemną.
6.MIESESW ofierze pierwocin możecie przynosić je dla Wiekuistego, lecz na ołtarz niech nie idą – ku woni miłej.
7.TYSIĄCL.WYD5Przyniesiecie te rzeczy jako dar pierwocin, ale nie będziecie ich kłaść na ołtarzu, aby się zamieniły w miłą woń.
8.BRYTYJKAMożecie je składać Panu jako ofiarę pierwocin, lecz nie możecie ich kłaść na ołtarzu, aby się przemieniły w woń przyjemną.
9.POZNAŃSKAMożecie je przynosić jako dar pierwocin dla Jahwe, ale nie wolno wam ich składać na ołtarzu jako [ofiary] przyjemnej woni.
10.WARSZ.PRASKA[Ofiary z pokarmów] możecie składać na cześć Jahwe jako dar z pierwszych plonów. Wtedy jednak nie należy ich umieszczać na ołtarzu jako ofiary miłej woni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jako ofiarę z pierwocin możecie to przynosić WIEKUISTEMU, ale nie wejdą na ofiarnicę jako przyjemny zapach.
12.EIB.BIBLIA.2016Możecie je składać PANU jako ofiarę pierwocin, ale nie możecie wnosić tego na ołtarz, by uzyskać z tego miłą woń.