« 3Moj 2:4 3 Księga Mojżeszowa 2:5 3Moj 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli obiata twoja będzie z panwie białéj mąki oliwą rozmięszana i bez kwasu,
2.GDAŃSKA.1881Jeźliże zaś ofiarę śniedną smażoną w pańwi ofiarować będziesz, niechże będzie z mąki pszennej zagniecionej w oliwie, oprócz zakwaszenia.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli zaś będziesz składał ofiarę pokarmową smażoną na patelni, niech będzie ona z mąki pszennej niezakwaszonej, zmieszanej z oliwą.
4.CYLKOWJeżeli zaś ofiarą śniedną z panwi ofiara twoja, - z mąki przedniej, zaczynionej w oliwie, przaśne niechaj będzie;
5.KRUSZYŃSKIJeśli darem twoim jest ofiara upieczona na patelni, będzie przaśna, z pszennej mąki wygniecionej z oliwą.
6.MIESESA jeżeli ofiarą śniedną z panwi będzie ofiara twoja, – niech nią będzie przaśnik z mąki przedniej, w oliwie zaczyniony.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową potrawę smażoną na patelni, to przyrządzisz ją z najczystszej przaśnej mąki rozrobionej oliwą.
8.BRYTYJKAA jeżeli twoją ofiarą ma być ofiara z pokarmów smażonych na patelni, to niech nią będzie przaśnik z mąki przedniej zaczynionej oliwą.
9.POZNAŃSKAJeśli twoim darem ofiarnym ma być potrawa z patelni, niech ona będzie z przedniej mąki niezakwaszonej, zagniecionej z oliwą.
10.WARSZ.PRASKAKiedy będziesz składał ofiarę z pokarmów w postaci placków smażonych na patelni, to placki te powinny być z najczystszej mąki zmieszanej z oliwą, bez użycia kwasu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli ofiarą z pokarmów będzie twoja ofiara z patelni z przedniej mąki zaczynionej w oliwie niechaj to będzie przaśne.
12.EIB.BIBLIA.2016Jeśli twoją ofiarą z pokarmów ma być coś smażonego na patelni, to niech to będzie przaśnik z najlepszej mąki rozczynionej oliwą.