« 3Moj 2:7 3 Księga Mojżeszowa 2:8 3Moj 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którą ofiarując Panu, oddasz w ręce kapłańskie.
2.GDAŃSKA.1881I przyniesiesz ofiarę śniedną z tych rzeczy sprawioną Panu, i oddasz ją kapłanowi, a odniesie ją na ołtarz.
3.GDAŃSKA.2017I przyniesiesz PANU ofiarę pokarmową tak przyrządzoną. Oddasz ją kapłanowi, a on odniesie ją do ołtarza.
4.CYLKOWI przyniesiesz ofiarę śniedną, z tych rzeczy przyrządzoną, Wiekuistemu; i przedstawią ją kapłanowi, a odniesie ją na ofiarnicę.
5.KRUSZYŃSKIOfiarę w ten sposób przygotowaną przyniesiesz Panu, dasz ją kapłanowi, a on złoży ją na ołtarzu.
6.MIESESNastępnie przyniesiesz ofiarę śniedną tę, która zostanie sporządzona w jeden z tych sposobów, dla Wiekuistego: niech ją poda [w ofierze] kapłanowi, a kapłan złoży [w ofierze] na ołtarzu.
7.TYSIĄCL.WYD5Potem przyniesiesz do Pana pokarm tak przyrządzony i oddasz go kapłanowi, a on złoży go w ofierze na ołtarzu.
8.BRYTYJKAI przyniesiesz ofiarę z pokarmów przyrządzoną dla Pana z tych rzeczy, i oddasz ją kapłanowi, a on złoży ją na ołtarzu.
9.POZNAŃSKAPotem przynieś ofiarę, w ten sposób przyrządzoną, dla Jahwe; odda się ją kapłanowi, a ten złoży ją na ołtarzu.
10.WARSZ.PRASKAPrzyniesiesz tak przyrządzoną ofiarę z pokarmów przeznaczoną dla Jahwe i przedłożysz ją kapłanowi, który złoży ją na ołtarzu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przyniesiesz WIEKUISTEMU ofiarę z pokarmów, która została przyrządzona z tych rzeczy. Przedstawią ją kapłanowi i odniesie ją na ofiarnicę.
12.EIB.BIBLIA.2016Ofiarę przygotowaną PANU na jeden z tych sposobów przyniesiesz i przekażesz kapłanowi. On podejdzie z nią do ołtarza,