« 3Moj 2:8 3 Księga Mojżeszowa 2:9 3Moj 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który gdy ją będzie ofiarował, weźmie pamiętne z ofiary i spali na ołtarzu na wonność wdzięczności Panu.
2.GDAŃSKA.1881I weźmie kapłan z onej ofiary śniednej pamiątkę jej, i zapali na ołtarzu; ofiara to ognista ku wdzięcznej wonności Panu.
3.GDAŃSKA.2017I kapłan weźmie z tej ofiary pokarmowej część na pamiątkę i spali na ołtarzu. To jest ofiara ogniowa, miła woń dla PANA.
4.CYLKOWA zdjąwszy kapłan ze śniednej ofiary "znak przypomnienia", puści ją z dymem na ofiarnicy: ogniowa to ofiara, woń przyjemna Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKIKapłan wybierze, co ma być z ofiary na pamiątkę i spali na ołtarzu; ofiara przez ogień jest wonnością przyjemną dla Pana.
6.MIESESPotem wydzieli kapłan z tej ofiary śniednej znak jej ten ofiary przypomnienia i puści z dymem na ołtarzu: ofiara to ogniowa ku woni miłej dla Wiekuistego.
7.TYSIĄCL.WYD5Kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną, woń miłą Panu.
8.BRYTYJKAPotem kapłan wydzieli z tej ofiary z pokarmów część jej jako pamiątkę i spali ją na ołtarzu. Jest to ofiara ogniowa, woń przyjemna dla Pana.
9.POZNAŃSKAZ tej ofiary kapłan pewną część zabierze na upamiętnienie i spali na ołtarzu jako [strawioną] przez ogień ofiarę woni przyjemnej dla Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAKapłan oddzieli to, co ma być ofiarowane na pamiątkę, i spali na ołtarzu, na woń miłą dla Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kapłan zdejmie z ofiary „znak przypomnienia” i puści ją z dymem na ofiarnicy; to jest ofiara ogniowa, zapach przyjemny dla WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016podniesie część tej ofiary z pokarmów jako przypomnienie i spali tę część na ołtarzu - jako wdzięczny dar, woń miłą PANU.