« Tyt 1:8 List do Tytusa 1:9 Tyt 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mocno się trzymającego (onej) nauki (która) wedle wiernego słowa, aby był mocny i napominać wnauczaniu zdrowem, i sprzeciwne strofować.
2.WUJEK.1923Trzymający się téj, która jest wedle nauki, wiernéj mowy, iżby mógł napominać przez zdrową naukę i tych, którzy się sprzeciwiają, przekonać.
3.RAKOW.NTTrzymającym się onej, która jest wedle nauki, wiernej powieści, iżby mocen był też napominać przez naukę zdrową, i one którzy się sprzeciwiają przekonywać.
4.GDAŃSKA.1881Trzymający się onej wiernej mowy, która jest według nauki, iżby też mógł napominać nauką zdrową i tych, którzy się sprzeciwiają, przekonywać;
5.GDAŃSKA.2017Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.
6.JACZEWSKIniech się z zamiłowaniem oddaje nauce, aby był mocen wiernym dawać zdrową radę, a przeciwnikom wykazywać ich błędy.
7.SYMONtrzymający się słowa prawdy, zgodnego z nauką: aby sposobny był napominać w zdrowej nauce, i karcić opornych.
8.DĄBR.WUL.1973w mowie trzymający się przyjętej nauki, aby opierając się na zdrowej nauce mógł napominać i karcić opornych.
9.DĄBR.GR.1961w mowie trzymający się przyjętej nauki, ażeby opierając się na zdrowej nauce, mógł napominać i karcić opornych.
10.TYSIĄCL.WYD5przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych.
11.BRYTYJKATrzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają.
12.POZNAŃSKAtrzymający się wiernie przekazywanej nauki, aby mógł zachęcać przez zdrowe pouczenia i przekonywać przeciwników.
13.WARSZ.PRASKAPowinien też być jak najbardziej prawowierny, aby przekazując zdrową naukę, mógł upominać opornych i wykazywać im, że są w błędzie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.w celu nauki trzymający się prawdziwego słowa, aby był również zdatny zachęcać w nauczaniu tych, co są zdrowo myślącymi oraz poprawiać tych, którzy oponują.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITtrzymający się - zgodnie z udzielaną nauką - wiernego przekazu Słowa, tak aby był w stanie udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników.
16.TOR.NOWE.PRZ.Trzymający się zgodnie z nauką słowa godnego zaufania, aby mógł zachęcać w zdrowej nauce i napominać tych, którzy się sprzeciwiają.