« Oze 9:14 Księga Ozeasza 9:15 Oze 9:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszystkie złości ich w Galgal; bom ich tam nienawidział, dla złości wynalazków ich z domu mego wyrzucę je, nie przydam ich więcéj miłować, wszystkie książęta ich odstępujący.
2.GDAŃSKA.1881Wszystka złość ich jest w Galgal, przetoż i tam ich nienawidzę; dla złości uczynków ich z domu mego wyrzucę ich, nie będę ich więcej miłował, wszyscy książęta ich odporni są.
3.GDAŃSKA.2017Cała ich niegodziwość jest w Gilgal, dlatego tam ich nienawidzę. Z powodu zła ich uczynków wyrzucę ich z mego domu, nie będę ich już miłował. Wszyscy ich książęta są buntownikami.
4.CYLKOWCała niecność ich spełniła się w Gilgal. Tak, tam znienawidziłem ich. Dla niecności postępków ich wypędzę ich z domu Mojego, nie okażę im już miłosierdzia: naczelnicy jego odstępcami.
5.MICHALSKIWszystka ich złość jest w Gilgal, bo tam ich znienawidziłem; z powodu złych ich uczynków z domu swego ich wyrzucam. Nie będę ich więcej kochał! Wszyscy ich książęta to buntownicy!
6.TYSIĄCL.WYD5Cała ich złość dokonała się w Gilgal, tam też zacząłem ich nienawidzić z powodu czynów nieprawych. Wyrzucę ich z mego domu, nie będę ich więcej miłował. Wszyscy ich książęta są buntownikami.
7.BRYTYJKAW Gilgal skupiła się cała ich złość; zaiste, tam ich znienawidziłem. Wypędzę ich ze swojego domu z powodu ich złych uczynków. Nie będę ich już miłował. Wszyscy ich książęta to buntownicy.
8.POZNAŃSKACała ich przewrotność okazała się w Gilgal, tam ich zacząłem nienawidzić. Z powodu ich czynów złych wypędzę ich z mego Domu; nie będę ich już miłował. Wszyscy ich książęta są buntownikami.
9.WARSZ.PRASKACałą swoją przewrotność już w Gilgal odkryli, tam też po raz pierwszy zacząłem ich nienawidzić. Występki zaś ich sprawiły, że wyrzuciłem ich z domu. Nie będę już więcej nigdy ich miłował, bo wszyscy ich przywódcy są buntownikami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Cała ich niecność spełniła się w Gilgal. Tak, tam ich znienawidziłem. Z powodu niecności ich postępków, wypędzę ich z Mego Domu! Nie okażę im już miłosierdzia! Jego naczelnicy są odstępcami!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCałe ich zło zaczęło się już w Gilgal! Tak, tam ich odrzuciłem. Za ich zło wypędzę ich z mego domu. Nie będę ich już kochał - wszyscy ich książęta to zwykli buntownicy!