« Oze 9:2 Księga Ozeasza 9:3 Oze 9:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie będą mieszkać w ziemi Pańskiéj; wrócił się Ephraim do Egiptu, a w Assyryi jadł nieczyste rzeczy.
2.GDAŃSKA.1881Nie będą mieszkać w ziemi Pańskiej; ale się Efraim wróci do Egiptu, a w Assyryi nieczyste rzeczy jeść będą.
3.GDAŃSKA.2017Nie będą mieszkać w ziemi PANA, ale Efraim wróci do Egiptu i w Asyrii będą jedli nieczyste rzeczy.
4.CYLKOWNie pozostaną na ziemi Wiekuistego, ale wróci Efraim do Micraimu, a w Aszurze będą nieczystem się żywili.
5.MICHALSKINie usiedzą na ziemi Jahwe; Efraim do Egiptu powróci, i w Asyrji nieczystość jeść będzie!
6.TYSIĄCL.WYD5Nie będą oni dłużej mieszkać w ziemi Pańskiej, Efraim musi wracać do Egiptu - w Asyrii będą jedli pokarmy nieczyste.
7.BRYTYJKANie pozostaną w ziemi Pana; Efraim powróci do Egiptu, a w Asyrii jeść będą nieczyste pokarmy.
8.POZNAŃSKANie będą już mieszkali w kraju Jahwe. Efraim musi wrócić do Egiptu; w Asyrii będą spożywać nieczyste potrawy.
9.WARSZ.PRASKANa ziemi Pańskiej nie wolno im będzie już mieszkać, będzie musiał Efraim do Egiptu wracać i jeść w Asyrii potrawy nieczyste.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie pozostaną na ziemi WIEKUISTEGO; Efraim powróci do Micraimu, a w Aszurze będą się żywili nieczystym.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie pozostaną w ziemi PANA! Efraim pójdzie do Egiptu, w Asyrii będzie jadł nieczysty pokarm.