« Oze 9:4 Księga Ozeasza 9:5 Oze 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Cóż będziecie czynić w dzień uroczysty, w dzień święta Pańskiego?
2.GDAŃSKA.1881Cóż będziecie czynić w dzień uroczysty i w dzień święta Pańskiego?
3.GDAŃSKA.2017Cóż będziecie czynić w uroczysty dzień i w dzień święta PANA?
4.CYLKOWCóż poczniecie wobec dnia uroczystego i dnia święta Wiekuistego?
5.MICHALSKICóż zrobicie w dzień święty, (w dzień święta Jahwe?)
6.TYSIĄCL.WYD5Cóż uczynicie w dzień święta, w uroczysty dzień Pański?
7.BRYTYJKACo uczynicie w dzień uroczysty i w dzień święta Pana?
8.POZNAŃSKACóż czynić będziecie w dzień świąteczny albo w dzień święta Jahwe?
9.WARSZ.PRASKACóż więc czynić zamierzacie, gdy przyjdzie dzień świąteczny, dzień uroczysty, poświęcony Panu?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co poczniecie w obliczu uroczystego święta i dnia święta WIEKUISTEGO?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCo będziecie robili, kiedy przyjdą święta? Czym to się zajmiecie w świąteczny dzień PANA?