« Łuk 22:3 Ewangelia Łukasza 22:4 Łuk 22:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A szedszy zmówił się z Arcyoffiarniki i z urzędem, jako by go im wydał.
2.WUJEK.1923I odszedł i zmówił się z przedniejszymi kapłany i z przełożonymi, jakoby go im wydał.
3.RAKOW.NTI odszedszy zmówił się z przedniejszymi Ofiarowniki i z Rotmistrzami o tym, jakoby go im wydał.
4.GDAŃSKA.1881Ten tedy odszedłszy, zmówił się z przedniejszymi kapłanami, i z przełożonymi kościoła, jakoby go im wydał.
5.GDAŃSKA.2017Poszedł więc i umówił się z naczelnymi kapłanami i przełożonymi świątyni, jak ma im go wydać.
6.SZCZEPAŃSKII poszedł, i umawiał się z przedniejszymi kapłanami i zarządcami, jakby im Go wydać.
7.BIESZK.ŁUK.1931Ten poszedł i umówił się z arcykapłanami i z naczelnikami straży kościelnej, jakby im wydać Jezusa.
8.GRZYM1936I poszedł umówić się z wyższymi kapłanami i przełożonymi, jak go ma wydać.
9.DĄBR.WUL.1973I odszedłszy umówił się z przedniejszymi kapłanami i przełożonymi, jak by go im wydać.
10.DĄBR.GR.1961A odszedłszy umówił się z przedniejszymi kapłanami i przełożonymi jak go im wydać.
11.TYSIĄCL.WYD5Poszedł więc i zmówił się z arcykapłanami oraz dowódcami straży, jak ma im Go wydać.
12.BRYTYJKAI ten odszedłszy, umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży co do sposobu, jak im go wydać.
13.POZNAŃSKAI umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży, jak im Go wydać.
14.WARSZ.PRASKAPoszedł on i powiedział arcykapłanom oraz przełożonym straży, jak może Go im wydać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc odszedł i rozmawiał z przedniejszymi kapłanami i dowódcami, jakby go im wydać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdszedł więc i uzgodnił z arcykapłanami oraz dowódcami straży świątynnej plan wydania Jezusa.
17.TOR.NOWE.PRZ.Odszedł więc i umówił się z arcykapłanami, i z przełożonymi straży, jak by Go im wydać.