« Łuk 22:4 Ewangelia Łukasza 22:5 Łuk 22:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rozradowali się, i postanowili mu dać (sumę) srebra.
2.WUJEK.1923I uradowali się i postanowili dać mu pieniądze.
3.RAKOW.NTI uweselili się; i spólnie postanowili mu dać pieniądze.
4.GDAŃSKA.1881I uradowali się, i umówili się z nim, że mu chcą dać pieniądze.
5.GDAŃSKA.2017A oni ucieszyli się i umówili się z nim, że dadzą mu pieniądze.
6.SZCZEPAŃSKIOni zaś ucieszyli się, i ułożyli się, że mu dadzą pieniądze.
7.BIESZK.ŁUK.1931Uradowali się z tego i zobowiązali się zapłacić mu za to pieniędzmi.
8.GRZYM1936Oni ucieszyli się z tego i przyrzekli dać mu pieniądze.
9.DĄBR.WUL.1973I uradowali się, i postanowili dać mu pieniądze.
10.DĄBR.GR.1961I uradowali się, i postanowili dać mu pieniądze.
11.TYSIĄCL.WYD5Ucieszyli się i ułożyli się z nim, że dadzą mu pieniądze.
12.BRYTYJKAI ucieszyli się, i ułożyli się z nim, że mu dadzą pieniądze.
13.POZNAŃSKAOni zaś ucieszyli się i ułożyli, że dadzą mu pieniądze.
14.WARSZ.PRASKAA oni ucieszyli się i zgodzili się dać mu pieniądze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ucieszyli się i umówili się dać mu srebro.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUcieszyło ich to; wspólnie też doszli do porozumienia, że dadzą mu za to pieniądze.
17.TOR.NOWE.PRZ.I uradowali się, i ułożyli się z nim, że mu dadzą srebro.