« Łuk 22:7 Ewangelia Łukasza 22:8 Łuk 22:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I posłał Piotra i Johana rzekąc: szedszy nagotujcie nam paschę, abychmy jedli.
2.WUJEK.1923I posłał Piotra i Jana, mówiąc: Szedłszy, zgotujcie nam Paschę, abyśmy pożywali.
3.RAKOW.NTI posłał Piotra i Jana, mówiąc: Szedszy nagotujcie nam Paschę, abyśmy jedli.
4.GDAŃSKA.1881I posłał Piotra i Jana, mówiąc: Poszedłszy nagotujcie nam baranka, abyśmy jedli.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy posłał Piotra i Jana, mówiąc: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, abyśmy mogli jeść.
6.SZCZEPAŃSKII wysłał Piotra i Jana, mówiąc: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, abyśmy spożyć mogli.
7.BIESZK.ŁUK.1931wysłał Jezus Piotra i Jana z poleceniem: „Idźcie zgotować nam ucztę wielkanocną, abyśmy ją spożyli”.
8.GRZYM1936I wysłał Piotra i Jana, mówiąc im: Idźcie i przygotujcie, byśmy mogli spożyć ucztę wielkanocną.
9.DĄBR.WUL.1973I wysłał Piotra i Jana mówiąc: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, abyśmy pożywali.
10.DĄBR.GR.1961I wysłał Piotra i Jana mówiąc: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, abyśmy pożywali.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć.
12.BRYTYJKAI wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: Idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia.
13.POZNAŃSKA(Jezus) posłał Piotra i Jana z poleceniem: - Idźcie, poczyńcie przygotowania do spożycia paschy.
14.WARSZ.PRASKAPosłał zatem Piotra i Jana mówiąc: Idźcie i przygotujcie [wszystko], żebyśmy mogli spożyć Paschę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus posłał Piotra z Janem i powiedział: Wyruszcie i przygotujcie nam Paschę, abyśmy zjedli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus wysłał więc Piotra oraz Jana z takim poleceniem: Idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną.
17.TOR.NOWE.PRZ.I wysłał Piotra i Jana, mówiąc: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, abyśmy spożyli.