« Psal 41:13 Księga Psalmów 42:1 Psal 42:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(41:1) Jakoż żąda jeleń ku studniam wod, tako żąda dusza moja k tobie, Boże.
2.PS.PUŁAWSKI(41:1) Jakoż żąda jeleń do studzien wod, tako żąda dusza moja k tobie, Boże.
3.WUJEK.1923(42:1) Na koniec, wyrozumienie synom Kore. (42:2) Jako pragnie jeleń do źródeł wodnych, tak pragnie dusza moja do ciebie, Boże.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego pieśń ćwicząca. (42:2) Jako jeleń krzyczy do strumieni wód, tak dusza moja woła do ciebie, o Boże!
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm pouczający dla synów Korego. Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże.
6.PS.BYCZ.1854(42:1) Naczelnikowi-muzyki dany da grania, Spiéw dzieci Koracha. (42:2) Jak-jeleń pała-żądzą do strumieni wód, tak dusza-moja utęskiwa do-Ciebie, o Boże!
7.GÖTZE.1937(42:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Pouczenie. Synów Koracha. (42:2) Jako jeleń, który łaknie do strumieni wód, tak dusza moja łaknie do Ciebie, o Boże!
8.CYLKOW(42:1) Przewodnikowi chóru, dumanie synów Koracha. (42:2) Jak łania tęskni do źródeł wód, tak dusza moja tęskni do Ciebie Panie.
9.KRUSZYŃSKI(42:1) Przełożonemu chóru. Ku wyrozumieniu. Synów Korego. (42:2) Jako jeleń podąża do źródeł wody, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!
10.ASZKENAZY(42:1) Dyrygentowi. - Korachidów ku wy rozumieniu (śpiew). (42:2) Jako łania łaknie nad wód łożyskami, tako dusza ma łaknie Ciebie, o Boże!
11.SZERUDA(42:1) Przewodnikowi chóru, pieśń pouczająca Korachitów. (42:2) Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, o Boże!
12.TYSIĄCL.WYD1(41:1) Kierownikowi chóru. Maskil. Synów Koracha. (41:2) Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
13.TYSIĄCL.WYD5(42:1) Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Synów Koracha. (42:2) Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!
14.BRYTYJKA(42:1) Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczająca synów Koracha. (42:2) Jak jeleń pragnie wód płynących, Tak dusza moja pragnie ciebie, Boże!
15.POZNAŃSKA(42:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: pieśń pouczająca Korachitów. (42:2) Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże!
16.WARSZ.PRASKA(42:1) Dla kierującego chórem. Pieśń Synom Koracha – ku pouczeniu. (42:2) Jak jeleń pragnie wody ze źródła, tak dusza moja rwie się do Ciebie, mój Boże!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(42:1) Przewodnikowi chóru, dumanie synów Koracha. (42:2) Jak łania tęskni do źródeł wód, tak do Ciebie tęskni moja dusza, Boże.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(42:1) Dla prowadzącego chór. Pieśń pouczająca. Synów Koracha. (42:2) Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, Moja dusza garnie się do Ciebie, Boże!
19.TOR.PRZ.2023Dla przewodnika chóru. Pieśń pouczająca synów Koracha. (42:1) Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże.