« Psal 42:10 Księga Psalmów 42:11 Psal 43:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(41:15b) Przecz jeś smętna, dusze moja, i przecz mie mącisz? (41:16) Pwaj w Boga, bo jeszcze spowiadać sie będę jemu; zbawienie oblicza mego i Bog moj.
2.PS.PUŁAWSKI(41:15b) Przecz jeś smętna, dusza moja, i przecz mie mącisz? (41:16) Pwaj w Boga, bo jeszcze sie będę jemu spowiadać; zbawienie oblicza mego i Bog moj.
3.WUJEK.1923(42:12) Czemuś jest smutna, duszo moja? i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu; bo mu jeszcze wyznawać będę: zbawienie twarzy mojéj, i Bóg mój.
4.GDAŃSKA.1881(42:12) Przeczże się smucisz, duszo moja? a przecz sobą trwożysz we mnie? Czekaj na Boga; albowiem go jeszcze będę wysławiał, gdyż on jest wielkiem zbawieniem twarzy mojej, i Bogiem moim.
5.GDAŃSKA.2017Czemu się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę go wysławiał, gdyż on jest zbawieniem mego oblicza i moim Bogiem.
6.PS.BYCZ.1854(42:12) Czemu korzysz-się, duszo-moja, i-czemu niepokoisz-się we-mnie? karm-się-nadzieją w-Bogu; bo jeszcze będę-chwalił-Go; On zupełném zbawieniem spojrzenia-mego, i-Bogiem-moim.
7.GÖTZE.1937(42:12) Czemu się smucisz, duszo moja, i jesteś zatrwożona we mnie? Ufnie wyczekuj Boga, albowiem jeszcze dziękować Mu będę, Jemu, zbawieniu memu i Bogu memu.
8.CYLKOW(42:12) Czemużeś zgnębiona duszo moja i czemu zawodzisz we mnie? miéj ufność w Panu, bo jeszcze dziękczynić będę Mu, zbawieniu oblicza mojego i Panu mojemu.
9.KRUSZYŃSKI(42:12) Dlaczego smucisz się duszo moja. i dlaczego trwożysz się we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę - zbawienie twarzy mej i Boga mego.
10.ASZKENAZY(42:12) Czemuż poniżasz się duszo ma i czemu huczysz nademną, ufnie spoglądaj ku Bogu, gdyż jeszcze dzięki składać Mu będę za pełnię wybawienia, mego z Bogiem mym zjednoczonego oblicza!
11.SZERUDA(42:12) Czemu smucisz się duszo moja i czemu trwożysz się we mnie? Ufnie oczekuj Boga, gdyż jeszcze wyznawać Go będę, że On jest zbawieniem moim i Bogiem moim.
12.TYSIĄCL.WYD1(41:12) Duszo moja, czemuś zgnębiona i czemu miotasz się we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: zbawienie mego oblicza i mojego Boga.
13.TYSIĄCL.WYD5(42:12) Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.
14.BRYTYJKA(42:12) Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!
15.POZNAŃSKA(42:12) Czemuś strapiona, duszo moja, czemu się trwożysz we mnie? Miej nadzieję w Bogu! Jeszcze Go będę wielbił jako zbawienie moje i Boga mego.
16.WARSZ.PRASKA(42:12) Dlaczego więc się smucisz, moja duszo, i czemu napełniasz mnie trwogą? Zaufaj Bogu! jeszcze Mu będę dziękował, bo jest Zbawicielem i Panem moim.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(42:12) Czemu jesteś zgnębiona moja duszo i czemu we mnie zawodzisz? Miej ufność w Bogu, gdyż jeszcze będę Mu dziękował; dziękował mojemu Bogu za zbawienie mojej osoby.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(42:12) Dlaczego rozpaczasz, ma duszo, I dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił, On moim wybawieniem i On moim Bogiem!
19.TOR.PRZ.2023Dlaczego się smucisz, moja duszo, i dlaczego jesteś we mnie zatrwożona? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał, On jest ocaleniem mojego oblicza i On moim Bogiem.