« Psal 42:2 Księga Psalmów 42:3 Psal 42:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(41:3) Były mi są słzy moje chlebowie we dnie i w nocy, gdy mołwią mi na każde: Gdzie jest Bog twoj?
2.PS.PUŁAWSKI(41:3) Były mi słzy moje chlebowie we dnie i w nocy, gdy mi mołwią na każde: Gdzie jest Bog twoj?
3.WUJEK.1923(42:4) Były mi łzy moje za chleb we dnie i w nocy: gdy mi mówią co dzień: Kędyż jest Bóg twój?
4.GDAŃSKA.1881(42:4) Łzy moje są mi miasto chleba we dnie i w nocy, gdy mi mówią co dzień: Kędyż jest Bóg twój?
5.GDAŃSKA.2017Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień: Gdzie jest twój Bóg?
6.PS.BYCZ.1854(42:4) Bywa mi, płacz-mój, pokarmem dniem i-nocą, za-mawiania, do-mnie, każdego dnia: Gdzie jest Bóg-twój?
7.GÖTZE.1937(42:4) Łzy moje stały mi się pokarmem dniem i nocą, gdyż codziennie mi mówią: "Gdzież jest Bóg twój?"
8.CYLKOW(42:4) Była mi łza moja pokarmem dniem i nocą, gdy mówią mi codzień: gdzie Pan twój?
9.KRUSZYŃSKI(42:4) Łzy moje stały mi się chlebem w dzień i w nocy, gdy mówią mi codnia: "Gdzież jest Bóg twój"?
10.ASZKENAZY(42:4) Stała mi się łza moja chlebem za dnia i nocą, gdy mówią do mnie dzień cały: "gdzież jest twój Bóg"?
11.SZERUDA(42:4) Łza jest mi chlebem we dnie i w nocy, gdy pytają mnie co dzień: Gdzież jest twój Bóg?
12.TYSIĄCL.WYD1(41:4) Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią mi co dzień: «Gdzież jest twój Bóg?»
13.TYSIĄCL.WYD5(42:4) Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy [ludzie] mówią mi co dzień: Gdzie jest twój Bóg?
14.BRYTYJKA(42:4) Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, Gdy mówią do mnie co dzień: Gdzie jest Bóg twój?
15.POZNAŃSKA(42:4) Łzy moje są mi pokarmem we dnie i w nocy, gdy co dnia mnie pytają: "Gdzież jest twój Bóg?"
16.WARSZ.PRASKA(42:4) Łzy moje są mi pożywieniem i we dnie, i w nocy, przez cały czas, gdy mnie pytają: A gdzież jest twój Pan Bóg?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(42:4) Moja łza była mi pokarmem dniem i nocą, gdyż codziennie mi mówią: Gdzie twój Bóg?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(42:4) Oto łzy są mi chlebem za dnia oraz nocą, Bo pytają mnie co dzień: No to gdzie ten twój Bóg?
19.TOR.PRZ.2023Łza stała się dla mnie chlebem za dnia i nocą, bo mówią do mnie cały dzień: Gdzie jest twój Bóg?