« Psal 42:6 Księga Psalmów 42:7 Psal 42:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(41:9) Głębokość głębokość wzywa w głosie okien twojich. (41:10) Wszystki wysokości twe i płynienie twoje na mię są szły.
2.PS.PUŁAWSKI(41:9) Głębokość głębokości wzywa w głosie źrzodł twoich. (41:10) Wszytki wysokości twoje i wełny twoje[j] na mię poszły.
3.WUJEK.1923(42:8) Przepaść przepaści przyzywa, na głos upustów twoich: wszystkie wysokie wały twoje, i nawałności twoje na mię się stoczyły.
4.GDAŃSKA.1881(42:8) Przepaść przepaści przyzywa, na szum upustów twoich: wszystkie powodzi twoje i nawałności twoje na mię się zwaliły.
5.GDAŃSKA.2017Przepaść przyzywa przepaść szumem twoich upustów; wszystkie twoje fale i nawałnice przewalają się nade mną.
6.PS.BYCZ.1854(42:8) Przepaść, do przepaści, wołająca, od-szumu wodospadów-Twoich; wszystkie bałwany-Twe, i-fale-Twoje, ponademną przeszły.
7.GÖTZE.1937(42:8) Jedna głębia woła do drugiej przy szumie wodospadów Twoich; wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną.
8.CYLKOW(42:8) Przepaść przepaści przyzywa przy odgłosie wodospadów Twoich, wszystkie nurty i fale Twoje ponademną przeszły.
9.KRUSZYŃSKI(42:8) Przepaść przepaści przyzywa na głos upustów Twoich, wszystkie utrapienia Twoje i nawałności Twoje na mnie się zwaliły.
10.ASZKENAZY(42:8) Przepaść ku przepaści woła za głosem Twych wodotrysków - wszystkie łomy Twych fal i Twych bałwanów przewaliły się nademną.
11.SZERUDA(42:8) Przepaść przyzywa przepaść w szumie wodospadów Twoich; wszystkie wały Twoje i fale Twoje przeszły nade mną.
12.TYSIĄCL.WYD1(41:8) Głębina przyzywa głębinę grzmotem Twych wodospadów: wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewaliły.
13.TYSIĄCL.WYD5(42:8) Głębia przyzywa głębię hukiem Twych potoków. Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają.
14.BRYTYJKA(42:8) Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów twoich:Wszystkie nawałnice i fale twoje przeszły nade mną.
15.POZNAŃSKA(42:8) Odmęt przyzywa odmęt wśród szumu Twoich upustów. Wszystkie Twe nawałnice i fale przewaliły się nade mną.
16.WARSZ.PRASKA(42:8) Jedna otchłań woła do drugiej, gdy z hukiem spadają Twe wody, przewalają się nade mną potężne zwały wody i fale.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(42:8) Przepaść przyzywa przepaść przy odgłosie swych wodospadów, Twoje nurty i fale wszystkie nade mną przeszły.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(42:8) Głębia przyzywa głębię w odgłosie Twych wodospadów, Przewaliły się nade mną Twe potężne bałwany i fale.
19.TOR.PRZ.2023Głębia woła do głębi, szumem Twoich wodospadów; wszystkie Twoje fale i nawałnice przeszły nade mną.