« Psal 42:8 Księga Psalmów 42:9 Psal 42:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(41:12b) Rzekę Bogu: Przyjemca moj jeś, (41:13) przecz jeś zapomniał mie i przecz smęcien chodzę, gdy mie mąci nieprzyjaciel?
2.PS.PUŁAWSKI(41:12b) Rzekę Bogu: Przyjemca moj jeś, (41:13) przecz jeś zapomniał mnie i przecz smęcien chodzę, gdy mie męci nieprzyjaciel?
3.WUJEK.1923(42:10) Rzekę Bogu: Jesteś mój obrońca: przeczżeś mię zapomniał? i czemu smutno chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?
4.GDAŃSKA.1881(42:10) Rzekę Bogu, skale mojej: Przeczżeś mię zapomniał? I czemu smutno chodzę dla uciśnienia od nieprzyjaciela?
5.GDAŃSKA.2017Powiem Bogu, mojej skale: Czemu o mnie zapomniałeś? Czemu chodzę smutny z powodu ucisku wroga?
6.PS.BYCZ.1854(42:10) Rzęknę do-Boga: O-Skało-moja! czemu zapomniałeś-mię? czemuż smutny chodzę, w-ucisku nieprzyjaciela?
7.GÖTZE.1937(42:10) Powiem Bogu, opoce mojej: Dlaczego mnie zapomniałeś? Dlaczego smutny chodzę pod uciskiem wroga?
8.CYLKOW(42:10) Wołam do Pana opoki mojéj, czemu zapomniałeś mnie, czemu w żałobie chodzę pod uciskiem wroga.
9.KRUSZYŃSKI(42:10) Rzeknę do Boga: "Tyś obroną moją! Dlaczegoś o mnie zapomniał, dlaczego smutny chodzę dla uciśnienia od nieprzyjaciela?
10.ASZKENAZY(42:10) Powiem ja do wszechmocnej skały mej: "Czemu mnie zapomniałeś, czemu miałbym kroczyć ponury we wrogów ucisku?"
11.SZERUDA(42:10) Mówię do Boga: Opoko moja, czemuś zapomniał o mnie? Czemu smutny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel?
12.TYSIĄCL.WYD1(41:10) Mówię do Boga: Opoko moja, czemuż zapominasz o mnie? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga?
13.TYSIĄCL.WYD5(42:10) Mówię do Boga: Moja Opoko, czemu zapominasz o mnie? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga?
14.BRYTYJKA(42:10) Mówię do Boga: Skało moja, Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, Gdy trapi mnie nieprzyjaciel?
15.POZNAŃSKA(42:10) Wołam do Boga, Opoki mojej: "Czemuś o mnie zapomniał? Dlaczego muszę żyć w utrapieniu, uciskany przez nieprzyjaciela?"
16.WARSZ.PRASKA(42:10) Wołam do Boga, mej opoki: Dlaczegoś zapomniał o mnie? Czemu napełnia mnie smutek, dlaczego mnie wróg uciska?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(42:10) Wołam do WIEKUISTEGO, mojej Skały: Czemu mnie zapomniałeś? Czemu chodzę w żałobie pod uciskiem wroga?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(42:10) Mówię do Niego: Moja Skało, Dlaczego o mnie zapomniałeś? Dlaczego muszę chodzić zasępiony, Znosić ucisk ze strony wroga?
19.TOR.PRZ.2023Powiem do Boga: Moja skało, dlaczego o mnie zapomniałeś? Dlaczego chodzę zasępiony z powodu ucisku wroga?