« Łuk 22:24 Ewangelia Łukasza 22:25 Łuk 22:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz on rzekł im: Królowie narodów panują nad nimi i władające nimi dobrodziejmi zową.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi władzą mają, zowią je dobrodziejmi.
3.RAKOW.NTA on im rzekł: Królowie narodów panują nad nimi; i którzy nad nimi zwierzchności używają, dobrodziejmi nazwani bywają.
4.GDAŃSKA.1881Ale on im rzekł: Królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi moc mają, dobrodziejami nazywani bywają.
5.GDAŃSKA.2017Lecz on powiedział do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ci, którzy sprawują nad nimi władzę, nazywani są dobroczyńcami.
6.SZCZEPAŃSKIAle <On> im rzekł: Królowie narodów uciskają je, a ci, którzy nad nimi wykonywają władzę, noszą tytuł »dobroczyńców«.
7.BIESZK.ŁUK.1931I rzekł im Jezus: „Prawda, że królowie narodów rozkazują swym poddanym, a władcy świeccy każą się tytułować „łaskawymi panami”.
8.GRZYM1936On im rzekł: Królowie ziemscy panują nad narodami i ci, co władzę sprawują, dobroczyńcami się zwą.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi władzę mają, zwani są dobroczyńcami.
10.DĄBR.GR.1961A on im rzekł: Królowie narodów są ich panami, a tych, którzy nad nimi władzę sprawują, zwie się dobroczyńcami.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz On rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przybierają miano dobroczyńców.
12.BRYTYJKAOn zaś rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami.
13.POZNAŃSKAOn zaś im powiedział: - Królowie panują nad narodami, a ich władców nazywa się dobroczyńcami.
14.WARSZ.PRASKAOn zaś powiedział im: Królowie narodów panują nad nimi, a ci, co mają władzę, nazywają się dobroczyńcami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on im powiedział: Królowie narodów są ich panami, a ci, co mają władzę zostają nazwani ich dobroczyńcami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus zaś powiedział im: To królowie narodów panują nad ludźmi i ich władcy uchodzą za dobroczyńców.
17.TOR.NOWE.PRZ.A On powiedział im: Królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi sprawują władzę, są nazywani dobroczyńcami.