« Łuk 22:26 Ewangelia Łukasza 22:27 Łuk 22:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto bo więtszy, siedzący, albo służący? Nie siedzącyli? Ja lepak w pośrodku was jestem, jako służący.
2.WUJEK.1923Albowiem któż większy? tenli, co siedzi u stołu, czy ten, co służy? izali nie ten, który siedzi? a Jam jest w pośrodku was, jako który służy.
3.RAKOW.NTKto bowiem więtszy, siedzącyli, czy służący? zali nie siedzący? A jam jest w pojśrzodku was jako służący.
4.GDAŃSKA.1881Bo któryż większy jest? Ten, co siedzi, czyli ten, co służy? Izali nie ten, co siedzi? Alem ja jest w pośrodku was jako ten, co służy.
5.GDAŃSKA.2017Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi, czy ten, kto służy? Czy nie ten, kto siedzi? Ale ja jestem pośród was jako ten, kto służy.
6.SZCZEPAŃSKIKtóż bowiem jest większy? Czy ten, co u stołu siedzi, czy ten, co usługuje? Czyż nie ten, co u stołu siedzi? Ja zaś jestem wśród was, jako sługa.
7.BIESZK.ŁUK.1931Bo kto więcej znaczy: czy ten, co u stołu siedzi, czy ten, co przy nim usługuje? Chyba ten, co u stołu siedzi! A przecież ja sam jestem w gronie waszem jakoby posługujący.
8.GRZYM1936Któż bowiem jest większy: czy ten, co siedzi u stołu, czy ten, co służy? Czyż nie jest większym ten, co siedzi? A ja jestem wśród was jako ten, co służy.
9.DĄBR.WUL.1973Któż bowiem jest większy, czy ten, co zasiada do stołu, czy też ten, co służy? Czyż nie ten, który siedzi przy stole? Ja jednak pośród was jestem jako ten, który usługuje,
10.DĄBR.GR.1961Kto bowiem jest większy, czy ten, co zasiada u stołu, czy też ten, co służy? Czyż nie ten, który siedzi u stołu? Ja jednak pośród was jestem jako ten, który usługuje,
11.TYSIĄCL.WYD5Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jako ten, kto służy.
12.BRYTYJKAKtóż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz Ja jestem wśród was jako ten, który usługuje.
13.POZNAŃSKABo kto jest większy? Czy ten, co siedzi przy stole, czy ten, co usługuje? Czy nie ten, co siedzi przy stole? A Ja jestem wśród was jak ten, co usługuje!
14.WARSZ.PRASKAKtóż jest bowiem większy: ten, który zasiada przy stole, czy ten, który usługuje? Czyż nie ten, który zasiada przy stole? Ja jestem właśnie wśród was jako ten, który usługuje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kto jest większy? Ten leżący u stołu, czy ten będący sługą? Czyż nie leżący u stołu? Ale ja jestem w środku was jako będący sługą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo kto uchodzi za większego? Ten, który siedzi przy stole, czy ten, który służy? Z pewnością ten, który siedzi przy stole. Ja jednak jestem wśród was jak ten, który służy.
17.TOR.NOWE.PRZ.Kto bowiem jest większy? Spoczywający przy stole czy służący? Ale ja jestem pośrodku was jak ten, co usługuje.