« Łuk 22:29 Ewangelia Łukasza 22:30 Łuk 22:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abyście jedli i pili u stołu mojego wkrólestwie mojem, i abyście siedzieli na stolcach sądząc dwojenaście pokolenia Izraelskie.
2.WUJEK.1923Abyście jedli i pili u stołu mego w królestwie mojem i siedzieli na stolicach, sądząc dwojenaście pokolenia Izraelskie.
3.RAKOW.NTAbyście jedli i pili u stołu mego w onym Królestwie mym, i siedzieli na stolicach, sądząc dwojenaście pokolenia Izraelskie.
4.GDAŃSKA.1881Abyście jedli i pili za stołem moim w królestwie mojem, i siedzieli na stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraelskich.
5.GDAŃSKA.2017Abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
6.SZCZEPAŃSKIabyście jedli i pili u stołu mego w królestwie mojem, i abyście siedzieli na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraelowych.
7.BIESZK.ŁUK.1931macie w królestwie mojem u stołu mojego jeść i pić i macie zasiadać na tronach, jako sędziowie dwunastu pokoleń izraelskich”.
8.GRZYM1936abyście jedli i pili przy moim stole w królestwie mojem i siedzieli na stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
9.DĄBR.WUL.1973abyście jedli i pili przy stole moim w Królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń izraelskich.
10.DĄBR.GR.1961abyście jedli i pili u stołu mego w Królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń izraelskich.
11.TYSIĄCL.WYD5abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz zasiadali na tronach, sądząc dwanaście szczepów Izraela.
12.BRYTYJKAAbyście jedli i pili przy stole moim w Królestwie moim, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela.
13.POZNAŃSKAabyście w moim królestwie jedli i pili przy moim stole i zasiadali na krzesłach sędziowskich, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
14.WARSZ.PRASKAŻebyście mogli jeść i pić przy moim stole w moim królestwie i zasiadać na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.abyście w moim królestwie jedli i pili przy mym stole oraz usiedli na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Israela.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITpo to, byście jedli i pili przy moim stole w moim Królestwie i zasiedli na tronach, by rozsądzać sprawy dwunastu plemion Izraela.
17.TOR.NOWE.PRZ.Byście jedli i pili przy moim stole w moim Królestwie, i usiedli na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.