« Łuk 22:30 Ewangelia Łukasza 22:31 Łuk 22:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł Pan: Symonie, Symonie, oto Szatan wyprosił was, przesiać jako pszenicę.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan: Symonie, Symonie! oto szatan pożądał was, aby przesiał jako pszenicę;
3.RAKOW.NTI rzekł Pan: Symonie, Symonie! oto szatan pożądał was, aby odwiewał jako pszenicę;
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie! oto szatan wyprosił was, aby was odwiewał jako pszenicę,
5.GDAŃSKA.2017I powiedział Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę.
6.SZCZEPAŃSKI{Pan} też powiedział: Szymonie, Szymonie! Oto szatan dopominał się o was, by was przesiać jako pszenicę.
7.BIESZK.ŁUK.1931I rzekł Pan: „Szymonie, Szymonie! Oto szatan pożądał przesiać was jako pszenicę.
8.GRZYM1936Mówił Pan nadto: Szymonie, Szymonie, oto szatan chciał was przesiać, jak pszenicę.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan zapragnął, abym was przesiał jako pszenicę,
10.DĄBR.GR.1961Szymonie, Szymonie, oto szatan zapragnął przesiać was jak pszenicę,
11.TYSIĄCL.WYD5Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę;
12.BRYTYJKASzymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę.
13.POZNAŃSKASzymonie, Szymonie, oto szatan uprosił sobie, że was przesieje jak pszenicę.
14.WARSZ.PRASKASzymonie, Szymonie! Oto szatan domagał się, żeby mógł was przesiać jak pszenicę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto Pan powiedział: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak zboże.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział Pan: Szymonie, Szymonie! Oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę;