« Łuk 22:33 Ewangelia Łukasza 22:34 Łuk 22:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł: Mówię tobie Pietrze, nie zapoje dzisia kur, aż się trzy kroć zaprzysz, że mię nie znasz.
2.WUJEK.1923A on rzekł: Powiadam ci, Pietrze! nie zapieje dziś kur, aż się trzykroć zaprzesz, że mię nie znasz.
3.RAKOW.NTA on rzekł: Powiedamci Pietrze, nie zapoje dziś kur pierwej, aż się trzykroć zaprzysz, że mię nie znasz.
4.GDAŃSKA.1881A on rzekł: Powiadam ci, Piotrze! nie zapieje dziś kur, aż się pierwej trzykroć zaprzesz, że mię nie znasz.
5.GDAŃSKA.2017On rzekł: Mówię ci, Piotrze, nim zapieje dziś kogut, trzy razy się wyprzesz, że mnie znasz.
6.SZCZEPAŃSKIOn wszakże odparł: Powiadam ci Piotrze: Kur dziś nie zapieje, a ty po trzykroć się zaprzesz, że znasz Mnie.
7.BIESZK.ŁUK.1931Pan zaś odrzekł: „Piotrze, powiadam ci: dziś jeszcze, nim kur zapieje, aż trzykroć zaprzesz się mnie”.
8.GRZYM1936Ale mu odpowiedział: Powiadam ci, Piotrze, nim dziś kur zapieje, ty trzykroć się wyprzesz znajomości ze mną.
9.DĄBR.WUL.1973Ale on odpowiedział: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kur, aż się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz.
10.DĄBR.GR.1961Ale Jezus odpowiedział: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kur, a zaprzesz się aż trzykroć, że mnie znasz.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus odrzekł: Powiadam ci, Piotrze, nim zapieje dziś kogut, ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz.
12.BRYTYJKAA On rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz.
13.POZNAŃSKAOn zaś rzekł: - Mówię ci, Piotrze, zanim dzisiaj kogut zapieje, trzy razy powiesz, że mnie nie znasz.
14.WARSZ.PRASKAOn zaś rzekł na to: Piotrze, a Ja ci mówię, że jeszcze dziś, nim kur zapieje, ty aż trzykrotnie wyprzesz się tego, że Mnie znasz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on rzekł: Powiadam ci, Piotrze, że nie zapieje dzisiaj kogut, jak najpierw trzykroć się nie wyrzekniesz, że mnie znasz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPan jednak odpowiedział: Piotrze, mówię ci, zanim zapieje dziś kogut, trzy razy zaprzeczysz, że Mnie znasz.
17.TOR.NOWE.PRZ.On jednak powiedział: Mówię ci, Piotrze! Z pewnością nie zapieje dzisiaj kogut, zanim trzykrotnie wyprzesz się, mówiąc, że mnie nie znasz.