« Łuk 22:41 Ewangelia Łukasza 22:42 Łuk 22:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ojcze, jeśli chcesz, przenieś czaszę tę ode mnie. Wszakoż nie moja wola, ale twoja niech będzie.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Ojcze, jeźli chcesz, przenieś odemnie ten kielich; a wszakże nie moja wola, ale twoja niechaj się stanie.
3.RAKOW.NTMówiąc: Ojcze, jeśli chcesz przenieść ode mnie kubek ten; wszakże nie wola moja, ale twoja niech się sstanie.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Ojcze! jeźli chcesz, przenieś ten kielich ode mnie; wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie.
5.GDAŃSKA.2017Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie.
6.SZCZEPAŃSKI{I ukazał się Mu anioł z nieba, i krzepił Go.
7.BIESZK.ŁUK.1931„Ojcze, jeśli chcesz, oddal odemnie ten kielich; wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie!”.
8.GRZYM1936tak: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich; wszakoż nie moja, ale twoja wola niech się dzieje.
9.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Ojcze, jeżeli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie moja, ale twoja wola niech się stanie.
10.DĄBR.GR.1961Ojcze, jeżeli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.
11.TYSIĄCL.WYD5tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!
12.BRYTYJKAMówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.
13.POZNAŃSKAOjcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode Mnie, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie.
14.WARSZ.PRASKAOjcze, jeśli chcesz, weź ode Mnie ten kielich, lecz niech się dzieje Twoja wola, nie moja.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich; jednakże nie moja wola niech się dzieje, ale Twoja.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOjcze, jeśli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Mówiąc: Ojcze! Jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie.