« Łuk 22:5 Ewangelia Łukasza 22:6 Łuk 22:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I obiecał, a szukał słusznego czasu wydać go (onym) bez tłumu.
2.WUJEK.1923I obiecał i szukał sposobnego czasu, jakoby go im wydał bez rzeszéj.
3.RAKOW.NTI przyrzekł; i szukał sposobnego czasu, aby go im wydał bez tłumu.
4.GDAŃSKA.1881I obiecał, i szukał sposobnego czasu, aby go im wydał bez rozruchu.
5.GDAŃSKA.2017On się zgodził i szukał sposobności, aby im go wydać z dala od tłumu.
6.SZCZEPAŃSKIPrzyobiecał więc i szukał dobrej sposobności, aby <im> Go wydać, zdala od ludu.
7.BIESZK.ŁUK.1931On zgodził się na to i szukał odtąd sposobności, aby im wydać go bez wiedzy ludu.
8.GRZYM1936A on zgodził się na warunki i szukał odtąd sposobności, aby go wydać bez wiedzy ludu.
9.DĄBR.WUL.1973Przyobiecał tedy, a szukał sposobności, aby go im wydać z dala od rzeszy.
10.DĄBR.GR.1961Przyobiecał tedy, a szukał sposobności, aby go wydać im z dala od rzeszy.
11.TYSIĄCL.WYD5On zgodził się i szukał sposobności, żeby im Go wydać bez [wiedzy] tłumu.
12.BRYTYJKAA on zgodził się i szukał sposobu, jak by go wydać z dala od ludu.
13.POZNAŃSKAZgodził się i szukał sposobnej chwili, aby im Go wydać pod nieobecność ludu.
14.WARSZ.PRASKAI dał im słowo. Odtąd szukał już tylko sposobności, żeby Go wydać, ale nie na oczach tłumu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc się zgodził oraz szukał stosownej pory, aby go im wydać z dala od tłumu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn się zgodził i zaczął szukać dogodnej sposobności do wydania im Go z dala od tłumu.
17.TOR.NOWE.PRZ.A on zgodził się i szukał dogodnej chwili, aby im Go wydać z dala od tłumu.