« Łuk 22:68 Ewangelia Łukasza 22:69 Łuk 22:70 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odtąd będzie syn człowieczy siedzący po prawicy siły Bożej.
2.WUJEK.1923Lecz odtąd będzie Syn człowieczy siedział na prawicy mocy Bożéj.
3.RAKOW.NTOd tąd będzie Syn człowieczy siedział na prawicy mocy Bożej.
4.GDAŃSKA.1881Od tego czasu będzie Syn człowieczy siedział na prawicy mocy Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Odtąd Syn Człowieczy będzie siedział po prawicy mocy Boga.
6.SZCZEPAŃSKINiebawem jednak Syn człowieczy będzie siedział na prawicy wszechmocy Bożej.
7.BIESZK.ŁUK.1931Lecz odtąd Syn człowieczy będzie zasiadał po prawicy Boga wszechmogącego”.
8.GRZYM1936Ale już odtąd Syn człowieczy zasiądzie po prawicy mocy Bożej.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz odtąd będzie Syn Człowieczy zasiadał na prawicy mocy Bożej.
10.DĄBR.GR.1961Lecz odtąd będzie Syn Człowieczy zasiadał na prawicy mocy Bożej.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej.
12.BRYTYJKAOdtąd zaś Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawicy mocy Bożej.
13.POZNAŃSKAOdtąd "Syn Człowieczy będzie siedział po prawicy Mocy Bożej".
14.WARSZ.PRASKAOd tej chwili Syn Człowieczy będzie siedział po prawicy mocy Bożej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od teraz Syn Człowieka będzie siedział na prawicy potęgi Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJuż wkrótce jednak Syn Człowieczy zasiądzie po prawej stronie Bożej mocy.
17.TOR.NOWE.PRZ.Od teraz Syn Człowieczy będzie siedział po prawicy mocy Boga.