« 1Sam 19:11 1 Księga Samuela 19:12 1Sam 19:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI spuściła ji okieńcem a tak uciekł i uchował się.
2.WUJEK.1923Spuściła go oknem, a on uszedł i uciekł, i zachowan jest.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
4.GDAŃSKA.2017Mikal spuściła więc Dawida przez okno, a on odszedł, uciekł i ocalał.
5.CYLKOWPoczem spuściła Dawida przez okno; i tak uszedł i uciekł i ocalił się.
6.KRUSZYŃSKII spuściła Mikhal Dawida oknem, a tak uszedł, a uciekając, ocalił się.
7.TYSIĄCL.WYD5Mikal spuściła przeto Dawida przez okno, a on uszedł, zbiegł i ocalał.
8.BRYTYJKAI Michal spuściła Dawida na dół przez okno, tak iż uszedł i wymknął się, i uratował.
9.POZNAŃSKASpuściła [potem] Mikal Dawida przez okno i [ten] odszedł, uciekł i [tak] się ocalił.
10.WARSZ.PRASKAI spuściła Mikal Dawida przez okno. Uciekł tedy Dawid i tak się uratował.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym spuściła Dawida przez okno; i tak uszedł, uciekł oraz się wyratował.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem spuściła Dawida na dół przez okno, a on czym prędzej uszedł i tak się ocalił.