« 1Sam 19:1 1 Księga Samuela 19:2 1Sam 19:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„❬Szu❭ka cię ociec moj, Saul, zabić, przeto skryj się rano, tegoć proszę, i będziesz niegdzie tajnie, i zataj się.
2.WUJEK.1923I oznajmił Jonathas Dawidowi, mówiąc: Szuka Saul, ojciec mój, zabić cię: a przetóż strzeż się, proszę, rano, a zataisz się i skryjesz.
3.GDAŃSKA.1881I oznajmił to Jonatan Dawidowi, mówiąc: Saul, ojciec mój, myśli cię zabić; przetoż teraz strzeż się proszę aż do zaranku, a zataisz się, i skryjesz się.
4.GDAŃSKA.2017Lecz Jonatan, syn Saula, bardzo miłował Dawida. I Jonatan doniósł Dawidowi, mówiąc: Mój ojciec Saul chce cię zabić. Teraz więc strzeż się do rana i siedź w ukryciu.
5.CYLKOWDoniósł to przeto Jonatan Dawidowi, i rzekł: Pragnie cię Saul, ojciec mój, zabić, strzeż się zatem, proszę cię, do rana, a trzymaj się w jakiemś ukryciu, a schowaj się.
6.KRUSZYŃSKIJonatan powiadomił Dawida, mówiąc: "Ojciec mój Saul pragnie cię zabić. Strzeż się tedy - proszę - do rana, usuń się potajemnie i ukryj się.
7.TYSIĄCL.WYD5Uprzedził więc Jonatan Dawida, mówiąc: Ojciec mój, Saul, pragnie cię zabić. Od rana miej się na baczności; udaj się do jakiejś kryjówki i pozostań w ukryciu.
8.BRYTYJKAJonatan zawiadomił o tym Dawida, mówiąc: Ojciec mój Saul chce cię zabić, strzeż się więc jutro rano, pozostań w ukryciu i schowaj się.
9.POZNAŃSKAZawiadomił więc Jonatan Dawida: - Ojciec mój, Saul, chce ciebie zabić. Strzeż się jutro od wczesnego rana; ukryj się w bezpiecznym miejscu i pozostań [tam].
10.WARSZ.PRASKADlatego też o wszystkim powiadomił Dawida. Mówił: Mój ojciec, Saul, szuka sposobności, żeby cię zabić. Miej się więc na baczności, szczególnie jutro rano. Oddal się gdzieś i pozostań w jakiejś kryjówce.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego Jonatan doniósł Dawidowi, mówiąc: Mój ojciec Saul pragnie cię zabić; zatem proszę, strzeż się do rana, trzymaj się w jakimś ukryciu i się schowaj.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJonatan doniósł więc Dawidowi: Saul, mój ojciec, zamierza cię zabić. Uważaj zatem rano, siedź w ukryciu i nie pokazuj się.