« 1Sam 19:22 1 Księga Samuela 19:23 1Sam 19:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI szedł Saul do Najot ❬w❭ Ramata, i nadstąpił ji takież duch boży a wszedw chodził prorokuję, aż i przyszedł do Najot w Ramata.
2.WUJEK.1923I szedł do Najoth w Ramatha, i przyszedł téż nań Duch Pański, a szedł idąc i prorokował, aż przyszedł do Najoth w Ramatha.
3.GDAŃSKA.1881I szedł tam do Najot w Ramacie, a przyszedł też nań Duch Boży; a tak idąc dalej prorokował, aż przyszedł do Najot w Ramacie.
4.GDAŃSKA.2017I szedł stamtąd do Najot w Rama, lecz na niego też zstąpił Duch Boży, tak że idąc, prorokował, aż przyszedł do Najot w Rama.
5.CYLKOWUdał się tedy do Najoth w Ramah, ale tknął go również duch Boży; i tak szedł i prorokował wciąż, póki nie przybył do Najoth w Ramah.
6.KRUSZYŃSKITedy wyruszył tam do Najoth w Rama, a nawiedził go również Duch od Boga, a tak idąc, wciąż prorokował, dopóki nie przyszedł do Najoth w Rama.
7.TYSIĄCL.WYD5Udał się więc do Najot koło Rama, ale duch Boży owładnął także i nim, i idąc, ciągle prorokował, aż dotarł do Najot koło Rama.
8.BRYTYJKAUdał się tedy do osiedla prorockiego w Ramie; lecz i nim owładnął Duch Boży i wpadł w zachwycenie, i był w tym zachwyceniu, aż doszedł do osiedla prorockiego w Ramie;
9.POZNAŃSKAPoszedł więc tam, do Najot w Rama. Lecz i jemu również udzielił się duch Boży, szedł więc i prorokował, aż doszedł do Najot w Rama.
10.WARSZ.PRASKARuszył zatem w kierunku Najot koło Rama. Duch Boży jednak zstąpił i na niego, tak że idąc prorokował aż do samego Najot koło Rama.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc udał się do Najoth, w Ramath, ale także tknął go Duch Boży, zatem szedł i wciąż prorokował, dopóki nie przybył do Najoth, w Ramath.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSaul ruszył więc do siedziby proroków w Ramie, ale również na niego zstąpił Duch Boży. Szedł i prorokował, aż dotarł na miejsce.