« Jon 2:2 Księga Jonasza 2:3 Jon 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(2:4) I wrzuciłeś mię w głębokości, w serce morza, i rzeka ogarnęła mię: wszystkie wody twoje i wały nademną przechodziły.
2.GDAŃSKA.1881(2:4) Boś mię wrzucił w głębokość w pośrodek morza, i rzeka ogarnęła mię; wszystkie nawałności twoje i powodzi twoje zwaliły się na mię.
3.GDAŃSKA.2017Rzuciłeś mnie bowiem w głębię, w sam środek morza, i ogarnęła mnie toń. Wszystkie twoje nawałnice i fale przewaliły się nade mną.
4.CYLKOW(2:4) Boś mnie strącił w głębię, w pośrodek mórz, że prąd ogarnął mnie; wszystkie bałwany i fale Twoje przeszły nademną.
5.TYSIĄCL.WYD5(2:4) Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza, i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną.
6.BRYTYJKA(2:4) Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir; wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną.
7.POZNAŃSKA(2:4) Rzuciłeś mnie (w głębinę), w samo serce morza, i toń wodna otoczyła mnie zewsząd; wszystkie wody Twoje i fale rozhukane przewaliły się nade mną.
8.WARSZ.PRASKAWyrzuciłeś mnie w głębokości na samo dno morza. Porwały mnie jego nurty, fale i morskie bałwany ze wszech stron się na mnie zwaliły.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:4) Gdyż mnie strąciłeś w głębię, w środek mórz, tak, że prąd mnie ogarnął; przeszły nade mną wszystkie bałwany i Twoje fale.
10.EIB.BIBLIA.2016(2:4) Cisnąłeś mną w głębię, w serce morza, nurt mnie porwał, przewaliły się nade mną wszystkie Twoje bałwany i fale.