« Jon 2:4 Księga Jonasza 2:5 Jon 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(2:6) Ogarnęły mię wody aż do dusze, przepaść mię otoczyła, morze okryło głowę moję.
2.GDAŃSKA.1881(2:6) Ogarnęły mię wody aż do duszy, przepaść mię ogarnęła, rogożem obwiniona była głowa moja.
3.GDAŃSKA.2017Wody ogarnęły mnie aż do duszy, przepaść mnie otoczyła, moją głowę owinęła trawa morska.
4.CYLKOW(2:6) Ogarnęły mnie wody aż do duszy; przepaść mnie otoczyła, sitowie obwijało głowę moję.
5.TYSIĄCL.WYD5(2:6) Wody ogarnęły mnie zewsząd, aż po gardło, ocean mnie otoczył, sitowie oplotło mi głowę.
6.BRYTYJKA(2:6) Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy.
7.POZNAŃSKA(2:6) Objęły mnie wody aż po szyję, ogarnęła mnie przepaść, trawa morska oplotła mi głowę.
8.WARSZ.PRASKAWoda podeszła mi aż pod samo gardło, dookoła mnie otchłań bezdenna. sitowie oplątało mi głowę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:6) Ogarnęły mnie wody aż do duszy, otoczyła mnie przepaść, moją głowę owijało sitowie.
10.EIB.BIBLIA.2016(2:6) Otoczyła mnie morska toń - podeszła do gardła, okrążyła mnie głębia, zielsko oplątało mą głowę.