« Jon 2:5 Księga Jonasza 2:6 Jon 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(2:7) Do spodku gór zstąpiłem, zawory ziemskie zamknęły mię na wieki, i wywiedziesz z skazy żywot mój, Panie, Boże mój!
2.GDAŃSKA.1881(2:7) Zstąpiłem aż do spodku gór, ziemia się zaworami swemi zawarła nademną na wieki; tyś jednak wywiódł z dołu żywot mój, o Panie, Boże mój!
3.GDAŃSKA.2017Zstąpiłem aż do posad gór, swymi ryglami ziemia zamknęła się przede mną na wieki. Ty jednak wyprowadziłeś moje życie z dołu, PANIE, mój Boże!
4.CYLKOW(2:7) Aż do posad gór zstąpiłem; ziemia - zawory jej zamknęły się za mną na wieki: Aleś wywiódł z otchłani mój żywot, Wiekuisty, Boże mój!
5.TYSIĄCL.WYD5(2:7) Do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi [już] za mną na zawsze. Ale Ty wyprowadziłeś moje życie z przepaści, Panie, mój Boże!
6.BRYTYJKA(2:7) Zstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie, Boże mój.
7.POZNAŃSKA(2:7) Zstąpiłem do samych fundamentów gór, do krainy, której zawory zamknęły się za mną na zawsze. Jednak Ty, Jahwe, Boże mój, wywiodłeś mnie żywego z otchłani podziemnej.
8.WARSZ.PRASKAI tak poszedłem w głąb aż do gór korzeni i znalezłem się aż na samym dnie ziemi, zaś jej zawory zatrzasnęły się na zawsze za mną. Lecz Ty z grobu wyprowadziłeś mnie żywcem, o Panie (Panie), mój Boże!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:7) Zszedłem aż do posad gór; ziemia – jej zawory zamknęły się nade mną na wieki. Ale Ty wyprowadziłeś z otchłani mą duszę, WIEKUISTY, mój Boże!
10.EIB.BIBLIA.2016(2:7) Zstąpiłem do podstaw gór. Zatrzasnęły się za mną rygle ziemi - na zawsze. Lecz wyciągnąłeś z przepaści moje życie, PANIE, Boże mój.