« Joe 1:19 Księga Joela 1:20 Joe 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz i bestye polne jako pole pragnące dżdża poglądały do ciebie; bo wyschły źródła wodne, a ogień pożarł ozdoby puszczy.
2.GDAŃSKA.1881Także i zwierzęta polne ryczą do ciebie, przeto, że wyschły strumienie wód, a ogień pożarł pastwiska na puszczy.
3.GDAŃSKA.2017Także i zwierzęta polne ryczą do ciebie, ponieważ wyschły strumienie wód, a ogień pożarł pastwiska na pustyni.
4.CYLKOWI zwierzęta dzikie łakną do Ciebie, bo wyschły strumienie wód, a ogień pochłonął błonia pastwiska.
5.TYSIĄCL.WYD5Nawet dzikie zwierzęta tęsknie wzdychają do Ciebie, bo wyschły strumienie wody, a ogień pochłonął pastwiska stepowe.
6.BRYTYJKANawet dzikie zwierzęta ryczą do ciebie, gdyż wyschły potoki, a ogień pożarł pastwiska na stepie.
7.POZNAŃSKATakże i dzikie zwierzęta wzdychają do Ciebie, bo wyschły potoki wód, ogień zniszczył trawę na stepie.
8.WARSZ.PRASKAWzdycha do Ciebie jęcząc dzikie zwierzę. Wyschły wszystkie strumyki, bo ogień pochłonął całą zieleń stepu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ryczą do Ciebie także dzikie zwierzęta, bo wyschły strumienie wód, a żar słońca pochłonął błonia pastwiska.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNawet dzikie zwierzęta patrzą tęsknie ku Tobie, gdyż wyschły koryta rzeczne i pastwiska na stepie popalone ogniem.