« Joe 1:5 Księga Joela 1:6 Joe 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem naród przyciągnął na ziemię moję mocny i nie zliczony, zęby jego jako zęby lwie, i trzonowe zęby jego jako szczenięcia lwiego.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem naród przyciągnął do ziemi mojej mocny a niezliczony; zęby jego zęby lwie, a trzonowe zęby jako lwa srogiego.
3.GDAŃSKA.2017Nadciągnął bowiem naród do mojej ziemi, mocny i niezliczony, jego zęby to zęby lwa, a zęby trzonowe ma jak srogi lew.
4.CYLKOWAlbowiem lud rozpostarł się nad ziemią moją, silny a niezliczony; zęby jego niby zęby lwie, a czeluście jego niby lwicy.
5.TYSIĄCL.WYD5Albowiem najechał mój kraj lud mocny i niezliczony. Jego zęby jak zęby lwa, a siekacze ma jak lwica.
6.BRYTYJKAGdyż moją ziemię naszedł lud, mocny i niezliczony. Jego zęby są jak zęby lwa, jego uzębienie jak uzębienie lwicy.
7.POZNAŃSKANapadł bowiem na mój kraj lud potężny i nieprzeliczony; jego zęby - to zęby lwa, a szczęki ma jak lwica.
8.WARSZ.PRASKANadciągnął bowiem pewien naród przeciw memu krajowi potężny, który policzyć się nie da. Kły jego do lwich kłów podobne, zaś zęby trzonowe jak u [młodej] lwicy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem nad Moją ziemią rozpostarł się silny i niezliczony lud; jego zęby jak zęby lwa, a jego czeluście jakby lwicy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż moją ziemię najechał naród mocny i niezliczony. Jego zęby to zęby lwa, to uzębienie lwicy!