« 1Sam 9:8 1 Księga Samuela 9:9 1Sam 9:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(Przedtem w Izraelu tak mawiał każdy, który szedł radzić się Boga: Przyjdźcie, a pójdziem do Widzącego; którego bowiem dziś prorokiem zowią, przedtem zwano Widzącym.)
2.GDAŃSKA.1881Przedtem w Izraelu tak mawiał każdy, gdy się szedł radzić Boga: Chodźcie, a pójdziemy aż do widzącego; bo którego dziś zowią prorokiem, tego przedtem nazywano widzącym.
3.GDAŃSKA.2017Dawniej w Izraelu, kiedy ktoś szedł poradzić się Boga, tak mówił: Chodźcie, pójdziemy do widzącego. Dzisiejszego proroka bowiem dawniej nazywano widzącym.
4.CYLKOWBywało przedtem w Izraelu, że mawiali ci, którzy szli badać Boga: Chodźcie, a pójdziemy do jasnowidza! Obecnych bowiem proroków nazywano dawniej jasnowidzami.
5.KRUSZYŃSKIOngiś tak mówiono w Izraelu, radząc się Boga: "Idźmy, a pójdziemy do widzącego". W czasach dzisiejszych bowiem prorok, ongiś nazywał się widzącym.
6.TYSIĄCL.WYD5Ktokolwiek dawniej w Izraelu szedł o coś pytać Boga, mówił: Chodźmy do Widzącego. Proroka bowiem dzisiejszego w owym czasie nazywano Widzącym.
7.BRYTYJKADawniej w Izraelu mawiał każdy, kto wybierał się, aby zasięgnąć rady Bożej: Chodźmy do jasnowidza! Albowiem kogo dziś zwie się prorokiem, dawniej nazywano jasnowidzem.
8.POZNAŃSKABo dawniej w Izraelu tak mówiono, udając się do Boga po radę: Chodźcie, pójdziemy do "widzącego"! Tego bowiem, którego dziś nazywamy prorokiem, dawniej nazywano "widzącym".
9.WARSZ.PRASKAKiedyś, gdy Izraelici szli szukać rady u Boga, mawiali: Chodźcie, idziemy do „widzącego” – bo ten, którego dziś nazywa się prorokiem, nosił kiedyś miano „widzącego”.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż przedtem bywało w Israelu, że ci, którzy szli badać Boga, mawiali: Chodźcie, pójdziemy do widzącego! Bo obecnych proroków nazywano dawniej widzącymi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBywało zaś dawniej w Izraelu, że ten, kto szedł szukać rady u Boga, mawiał: Udajmy się do tego, który widzi. Bo dzisiejszy prorok nazywany był wówczas tym, który widzi.