« 2Krl 13:10 2 Księga Królewska 13:11 2Krl 13:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa czynił złe prze❬d❭ obliczym bożym, a nie odchylił się od wszytkich grzechow Jeroboamowych syna Nabatowa, jen ku grzechu przywiodł lud israhelski, w nichże chodził.
2.WUJEK.1923I czynił złość przed oczyma Pańskiemi: nie odstąpił od wszystkich grzechów Jeroboama, syna Nabat, który ku grzeszeniu przywiódł Izraela, ale chodził w nich.
3.GDAŃSKA.1881I czynił złe przed oczyma Pańskiemi, nie uchylając się od żadnych grzechów Jeroboama, syna Nabatowego, który przywiódł do grzechu Izraela; ale w nich chodził.
4.GDAŃSKA.2017I czynił to, co złe w oczach PANA, nie odstępując od żadnych grzechów Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu – ale chodząc w nich.
5.CYLKOWI czynił co niegodziwem było w oczach Wiekuistego, nie odstępował od wszystkich grzechów Jerobeama, którymi uwiódł Izraela; w nich postępował.
6.KRUSZYŃSKIPostępował niegodziwie w oczach Bożych; nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, którymi przywiódł Izraela do grzechu; w nich chodził.
7.TYSIĄCL.WYD5Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela; trwał w nim.
8.BRYTYJKAI czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstępował od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które ten wciągnął Izraela, ale trwał w nich.
9.POZNAŃSKACzynił to, co było złe w oczach Jahwe. Nie porzucił wszystkich przestępstw Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu. Trwał [w nich].
10.WARSZ.PRASKACzynił to wszystko, co złe w oczach Jahwe, popełniając te same zbrodnie, co kiedyś syn Nebata Jeroboam, który doprowadził do wielu upadków cały Izrael. Tą samą drogą kroczył Joasz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I czynił to, co było niegodziwym w oczach WIEKUISTEGO, nie odchodząc od wszystkich grzechów Jerobeama, którymi uwiódł Israela; w nich chodził.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzynił on to, co złe w oczach PANA. Nie odstąpił od żadnych grzechów, przez które Jeroboam, syn Nebata, uwikłał w grzech całego Izraela - przeciwnie, ciągle je popełniał.