« 2Krl 13:11 2 Księga Królewska 13:12 2Krl 13:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle jini uczyncy Joasowi a wszystko, cso czynił, i siła jego, kako bojował przeciw Amazowi krolowi Juda, to wszytko popisano w księgach skutkow dni krolow israhelskich.
2.WUJEK.1923A ostatek mów Joasowych i wszystko, co czynił, i męstwo jego, jako walczył przeciw Amazyaszowi, królowi Judzkiemu, azaż tego nie napisano w księgach mów dni królów Izraelskich?
3.GDAŃSKA.1881A inne sprawy Joazowe, i wszystko co czynił, i moc jego, jako walczył przeciwko Amazyjaszowi, królowi Judzkiemu, azaż to nie jest napisane w kronikach o królach Izraelskich?
4.GDAŃSKA.2017A pozostałe dzieje Joasza i wszystko, co czynił, oraz jego potęga – to, jak walczył z Amazjaszem, królem Judy, czy nie są zapisane w kronikach królów Izraela?
5.CYLKOWA co do innych spraw Joasza, i wszystkiego czego dokonał i czynów jego dzielnych, którymi wojował z Amacjaszem, królem judzkim, spisano to wszak w księdze dziejów królów izraelskich.
6.KRUSZYŃSKIReszta dziejów Joasza i wszystko, co czynił, jego dzielne poczynania, jak walczył z Amacją, królem judzkim, czyż to nie jest zapisane w księdze Kronik królów izraelskich?
7.TYSIĄCL.WYD5A czyż pozostałe dzieje Joasza, wszystkie jego czyny i dzielność, z jaką walczył przeciw Amazjaszowi, królowi judzkiemu, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela?
8.BRYTYJKAPozostałe zaś sprawy Joasza i wszystko, czego dokonał, i cała jego potęga, z jaką walczył przeciwko Amasjaszowi, królowi judzkiemu, są opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich.
9.POZNAŃSKAReszta dziejów Joasa, wszystko, co zdziałał, i jego męstwo oraz to, że prowadził wojnę z Amazjaszem, królem judzkim, czyż te [sprawy] nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela?
10.WARSZ.PRASKAPozostałe dzieje Joasza, wszystkie jego poczynania i jego męstwo, a zwłaszcza wojny z Amazjaszem, królem judzkim, są opisane w Księdze Kronik Królów Izraelskich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A co do innych spraw Joasza; wszystkiego, czego dokonał i jego dzielnych czynów, którymi wojował z królem judzkim Amacjaszem, to przecież spisano w Księdze Dziejów Królów Israelskich.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostałe zaś sprawy Jehoasza, wszystko, czego dokonał, to, jak dzielnie walczył z Amazjaszem, królem Judy, zostało opisane w zwoju Dziejów królów Izraela.