« 2Krl 13:16 2 Księga Królewska 13:17 2Krl 13:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPrzekąc: „Otworz okieńce na wschod słuńca”. A gdyż otworzył, rzecze Elizeus: „Wystrzel strzałę”. I wystrzelił. Tedy rzekł Elizeusz: „Strzała zbawienia bożego a strzała zbawienia przeciw Syrskiej Ziemi i pobije❬sz❭ Syrską Ziemię w Jafet, aż ją i zagładzisz”.
2.WUJEK.1923I rzekł: Otwórz okno wschodnie. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: Wystrzel strzałę! I wystrzelił. I rzekł Elizeusz: Strzała zbawienia Pańskiego i strzała zbawienia przeciw Syryjéj: i porazisz Syryją w Aphek, aż ją wyniszczysz.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł: Otwórz to okno na wschód słońca. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: Strzelże! i strzelił. I rzekł: Strzała zbawienia Pańskiego, a strzała wybawienia przeciw Syryjczykom; albowiem porazisz Syryjczyki w Afeku aż do szczętu.
4.GDAŃSKA.2017I powiedział: Otwórz okno na wschód. A gdy je otworzył, Elizeusz polecił: Strzelaj! I strzelił, a on powiedział: Strzała wybawienia PANA i strzała wybawienia od Syryjczyków. Pobijesz bowiem Syryjczyków w Afek doszczętnie.
5.CYLKOWPoczem rzekł: Otwórz okno ku wschodowi! A gdy je otworzył, rzekł Elisza: Strzelaj! I wystrzelił. On zaś rzekł: Strzała zwycięstwa od Wiekuistego! Tak strzała zwycięstwa nad Aramem! Masz wszak w Afek pobić Aramejczyków do szczętu.
6.KRUSZYŃSKIrzekł: "Otwórz okno na wschód!" Ten otworzył. I rzekł Elizeusz: "Wystrzel". I wystrzelił. Tedy rzekł Elizeusz: "To strzała wybawienia od Boga, i strzała wybawienia od Syryjczyków! Pobijesz Syryjczyków w Afek aż do zagłady".
7.TYSIĄCL.WYD5i powiedział: Otwórz okno od wschodu! Kiedy otworzył, Elizeusz rzekł: Strzelaj! - i strzelił, a on rzekł: To strzała zwycięstwa od Pana! Strzała zwycięstwa przeciw Aramowi! Pobijesz Aram w Afek, doszczętnie!
8.BRYTYJKAPotem rzekł: Otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: Strzelaj! I wystrzelił. A ten rzekł: Strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie.
9.POZNAŃSKAi rzekł: - Otwórz okno na wschód! Otworzył. Elizeusz polecił: - Strzel. Strzelił. Elizeusz zaś wyrzekł: - Strzała zwycięstwa dla Jahwe, strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek do szczętu.
10.WARSZ.PRASKAOtwórz okno, od strony wschodniej! Kiedy on otworzył okno, Elizeusz powiedział: Wypuść jedną strzałę! Gdy król wypuścił strzałę, Elizeusz powiedział: Jest to strzała wybawienia, które przyjdzie od Jahwe, strzała wyzwolenia spod jarzma Aramejczyków. To ty pokonasz Aramejczyków pod Afek, zniszczysz ich zupełnie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem powiedział: Otwórz okno ku wschodowi! A kiedy je otworzył, Elisza powiedział: Strzelaj! Więc wystrzelił. Zaś on rzekł: Strzała zwycięstwa od WIEKUISTEGO! Tak, strzała zwycięstwa nad Aramem! Zatem w Afek musisz do szczętu pobić Aramejczyków!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITi powiedział: Otwórz okno na wschód. Gdy je otwarto, Elizeusz rozkazał: Strzelaj! Król wystrzelił. A Elizeusz oznajmił: To strzała zwycięstwa PANA, strzała zwycięstwa nad Aramem! Rozgromisz Aram pod Afek!