« 2Krl 13:23 2 Księga Królewska 13:24 2Krl 13:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI umarł krol Azael syrski a krolował Benadab syn jego w miasto jego.
2.WUJEK.1923A Hazael, król Syryjski, umarł, i królował Benadad, syn jego, miasto niego.
3.GDAŃSKA.1881I umarł Hazael, król Syryjski, a królował Benadad, syn jego, miasto niego.
4.GDAŃSKA.2017I Chazael, król Syrii, umarł, a jego syn Ben-Hadad królował w jego miejsce.
5.CYLKOWGdy tedy umarł Hazael, król aramejski, a został królem syn jego, Benhadad, miasto niego,
6.KRUSZYŃSKIHazael, król syryjski umarł, a syn jego, Ben-Hadad panował zamiast niego.
7.TYSIĄCL.WYD5Chazael, król Aramu, umarł, a jego syn, Ben-Hadad, został w jego miejsce królem.
8.BRYTYJKAGdy zaś umarł Chazael, król Aramu, a władzę królewską po nim objął Ben-Hadad, jego syn,
9.POZNAŃSKAChazael, król Aramu, zmarł. Po nim królował jego syn Ben-Hadad.
10.WARSZ.PRASKAPo śmierci Chazaela, króla Aramejczyków, władzę po nim objął jego syn Ben–Hadad.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy więc umarł król aramejski Hazael, a królem zamiast niego został jego syn Benhadad,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Chazael, król Aramu, umarł, władzę królewską objął jego syn Ben-Hadad.