« 3Moj 19:13 3 Księga Mojżeszowa 19:14 3Moj 19:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie będziesz łajać głuchemu ani przed ślepym położysz urazu, ale będziesz się bać Pana Boga swego, bo jaciem Pan.
2.WUJEK.1923Nie będziesz złorzeczył głuchemu, ani przed ślepym nie będziesz kładł zawady: ale się będziesz bał Pana, Boga twego; bom Ja jest Pan.
3.GDAŃSKA.1881Nie złorzecz głuchemu, a przed ślepym nie kładź zawady, ale się bój Boga twego; Jam Pan.
4.GDAŃSKA.2017Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz stawiał przeszkody, ale będziesz się bał swego Boga. Ja jestem PAN.
5.CYLKOWNie złorzecz głuchemu, a przed ślepym nie kładź zawady; ale obawiaj się Boga twojego: Jam Wiekuisty!
6.KRUSZYŃSKINie będziesz przeklinał głuchego, a przed ślepym nie postawisz przeszkody, aby upadł, lecz będziesz się bał Boga twego. Jam jest Jahwe.
7.MIESESNie złorzecz głuchemu, ani nie kładź przed ślepym zawady: bój się Boga twojego. Ja jestem Wiekuistym.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan!
9.BRYTYJKANie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego; Jam jest Pan.
10.POZNAŃSKANie przeklinaj głuchego, a ślepemu nie rzucaj kłody [pod nogi], ale bój się swego Boga. Jam jest Jahwe!
11.WARSZ.PRASKANie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed niewidomym nie będziesz kładł niczego, przez co mógłby się przewrócić, gdyż będziesz się kierował bojaźnią twojego Boga. Ja jestem Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie złorzecz głuchemu i nie kładź przeszkody przed ślepym, lecz obawiaj się twego Boga; Ja jestem WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed niewidomym nie będziesz stawiał przeszkód, ale będziesz kierował się bojaźnią względem swego Boga - Ja jestem PAN.