« 3Moj 19:28 3 Księga Mojżeszowa 19:29 3Moj 19:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie poddawaj dziewki swej ku nieczystocie, ać się ziemia nie pokala a napełniona byłaby grzechu.
2.WUJEK.1923Nie dawaj na wszeteczność córki twojéj, aby się nie splugawiła ziemia i nie napełniła się grzechem.
3.GDAŃSKA.1881Nie podasz na splugawienie córki twej, dopuszczając jej wszeteczeństwa, aby się ziemia nie splugawiła, i nie była napełniona ziemia sprośnością.
4.GDAŃSKA.2017Nie będziesz hańbił swojej córki, nakłaniając ją do nierządu, aby ziemia nie uległa nierządowi i nie napełniła się rozpustą.
5.CYLKOWNie pohańbiaj córki swojej, podając ją wszeteczeństwu, aby nie stała się sprosną ziemia, a nie napełniła się ziemia nierządem.
6.KRUSZYŃSKINie będziesz bezcześcił swej córki, wystawiając ją na poróbstwo, aby nie rozszerzyło się w kraju poróbstwo i nie napełnił się kraj zbrodnią.
7.MIESESNie hańb córki swojej, oddawając ją nierządowi, ażeby Kraj nie stał się nierządnym, przez co by się Kraj przepełnił wszeteczeństwem.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie wydawaj swej córki na hańbę, czyniąc ją nierządnicą, aby kraj nie uległ nierządowi i nie był pełen rozpusty.
9.BRYTYJKANie będziesz hańbił twojej córki, nakłaniając ją do nierządu, aby kraj nie stał się nierządny i pełny rozpusty.
10.POZNAŃSKANie skazuj swojej córki na hańbę, czyniąc z niej nierządnicę; niech i kraj nie uprawia nierządu, aby nie napełnił się rozpustą.
11.WARSZ.PRASKANie dopuszczajcie do pohańbienia waszych córek, zezwalając im na uprawianie nierządu, bo cały kraj wydacie na pastwę nierządu i napełnicie go zbrodniami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie kalaj swojej córki poddając ją uprawianiu prostytucji, by ziemia nie stała się sprośną oraz nie napełniała się nierządem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będziesz hańbił swojej córki nakłanianiem jej do nierządu, aby ziemia nie pogrążyła się przez to w nierządzie i nie stała się pełna zepsucia.